Verkeer en parkeren in Centrumwaard

Meten is weten. Daarom heeft de gemeente laten onderzoeken hoe het staat met de parkeerdruk in Centrumwaard en het aantal auto’s en vrachtwagens dat door de wijk rijdt. Een deel van de Middenweg wordt intensief gebruikt. Veiligheid, parkeerdruk en doorstroming zijn belangrijke punten om mee aan de slag te gaan.

Parkeren

Bureau de Groot Volker heeft in opdracht van de gemeente het parkeergedrag in Centrumwaard onderzocht. Een scanauto heeft drie dagen (8, 9 en 12 oktober) rondgereden voor dit parkeeronderzoek. Met behulp van deze scanauto is gemeten hoe groot de parkeerdruk is op en rondom het Raadhuisplein en de Middenweg (incl. blauwe zone). De vraag was waar de voertuigen vandaan kwamen en hoelang ze parkeerden. Uit de resultaten van het onderzoek vallen een aantal zaken op. 
Het drukst is het op zaterdag tussen 12.00 en 12.30 uur. 66% van de parkeerplaatsen is dan bezet. Dit betekent dat 2 van de 3 parkeerplaatsen in gebruik zijn. De ‘parkeerdruk’ is op andere momenten van de week lager met maximaal 59%. Het blijkt dat ongeveer 2/3 van de parkeerders binnen 3 kilometer van Centrumwaard woont en de helft woont zelfs binnen 1 km van Centrumwaard. Het valt op dat 1/3 van de parkeerders ‘langparkeerder’ is en in het gebied werkt. 

Verkeersdrukte

Het intensiteitenonderzoek van Parkeagle was in de weken 44 en 45 van 2021. Sensoren in het wegdek hebben de verkeersdrukte in en rondom Centrumwaard gemeten. Het gaat om motorvoertuigen op de Middenweg (ter hoogte van Centrumwaard), de Dreef en de Basiusstraat. Uit de cijfers blijkt dat 7.700 motorvoertuigen per dag over de Middenweg gaan. Dit aantal groeit door naar 9.400 stuks in 2030 per etmaal, als er geen maatregelen genomen worden. Dit stukje Middenweg wordt daarom verkeersluw. Dit is nodig voor de verkeersveiligheid en voor voldoende doorstroming. Verreweg het grootste deel van het verkeer bestaat uit personenauto’s (98%) en een beperkt deel uit vrachtverkeer (2%). De Middenweg heeft veruit de belangrijkste verkeersfunctie in het gebied. De woonstraten hebben een bestemmingsfunctie met maximaal 2.200 voertuigen, afhankelijk van de dag en het tijdstip. Het aandeel vrachtverkeer bedraagt hier ongeveer 1,2% (0,1 is zwaar vrachtverkeer).