Verkeersplan Middenweg

Wij nodigen u graag uit op 11 juli 2022 voor een informatiebijeenkomst over het verkeersplan van de Middenweg, Basiusstraat en (korte) Dreef. Dit is een tussenstap naar een definitief ontwerp voor de drie wegen. U kunt tussen 19:00 uur en 21:30 uur binnenlopen bij De Brink, Middenweg 168. Daar laten wij zien hoe de inbreng van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen vertaald is in het verkeersplan. In het ontwerp staan leefbaarheid, verblijfskwaliteit, veiligheid en doorstroming voorop. 
Aanvullingen en suggesties zijn uiteraard welkom. We nemen deze mee in de verdere uitwerking naar een definitief ontwerp. Na de zomer presenteren wij u het definitief ontwerp. 

Graag ontmoeten wij u op 11 juli. 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze uitnodiging kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar centrumwaard@dijkenwaard.nl.