Verslag startbijeenkomst 2 oktober

Reactie deelnemers groep 1:

Vraag vooraf: wat betekent vitaal? Antwoord: een geweldig, mooi gebied

Omdat:

 • Nabijheid van allerlei voorzieningen (winkels, horeca, gezondheidscentrum)  maken een wijk vitaal.
 • Centrumwaard trekt veel bezoekers. Die hebben recht op een vitale wijk.
 • Er is sociale cohesie. Mensen kennen elkaar. Als je dat wilt behouden moeten er wel zaken veranderen, zoals een andere inrichting van de openbare ruimte.
 • Zonder vitaliteit willen mensen er niet meer wonen. Niet vitaal leidt tot verpaupering, onveiligheid, leegstand, sociale armoede.
 • Zonder vitaliteit/met verpaupering blijft het gebied niet aantrekkelijk voor de huidige evenementen, zoals de weekmarkt, de jaarmarkt, Tour de Waard, kermis.
 • Het gebied is nu geen aangename verblijfsruimte/ontmoetingsplek. Daar is winst te halen. Bijvoorbeeld meer groen. Dat moet overigens niet ten koste gaan van de bereikbaarheid. Winkelen met de auto moet mogelijk blijven/parkeerruimte. Anders verdwijnen winkels.
 • Aantrekkelijke looproutes in het gebied.

Reactie deelnemers groep 2:

 • Openbare ruimte verbeteren, wandelpad aan kant van Marlène verbeteren, boulevard van maken.
 • Groenarmoede, bij inbreidingen worden voornamelijk beton en parkeerplaatsen gerealiseerd. 
 • Gezellig, bloeiend groen maakt vrolijk. Hittestress voorkomen, plaats mooie bomen, meer groen.
 • Basiusstraat en Van Foreeststraat moeten geen racebaan meer zijn, geen 50km/uur meer, beperkt ook het geluid.
 • Niet alleen hebben over verblijfsgebied Middenweg.
 • Verkeer moet zo snel mogelijk naar ontsluitingswegen in plaats van door de wijk, groot verkeer beter geleiden.
 • Smalle straten eenrichtingsverkeer maken.
 • Veilige bereikbaarheid van bestemmingen, zoals sportcomplex.
 • Verkeersgevaarlijke situaties wegnemen/verbeteren.
 • Moet buurtgemeenschap blijven, met behoud van winkels. Behouden wat nu al goed is, zoals publiekstrekkers (Kruidvat, Jumbo, etc).
 • Aantrekkelijk gebied, gericht op buurtfunctie.
 • Beter onderhouden van leegstaande winkelpanden, breng kwalitatieve winkels terug.
 • Doorgaand verkeer beperken/er uit, alleen bestemmingsverkeer toestaan.
 • Hulpdiensten knallen met hoge snelheid over Middenweg.
 • Maak 50km/uur straten bij wijze van spreken morgen al 30km/uur.
 • Zorg voor eenheid in de panden.
 • Veiliger parkeren op het plein, zodat parkeerdruk in omliggende straten beperkt wordt.  

Reacties deelnemers groep 1:

 • Huren betaalbaar houden
 • Mee blijven doen aan participatieproces
 • Boodschappen blijven doen in Centrumwaard/Koop lokaal
 • Sturing door gemeente is nodig om mensen/ons betrokken te houden bij de ontwikkeling
 • Vrijwilligerswerk om bijvoorbeeld bewoners van HugoWaard naar Centrumwaard te brengen
 • Onze gesprekken delen met andere buurtbewoners/Ambassadeursfunctie
 • Nieuwsbrief voor de wijk maken ook in andere talen/Buurtapp
 • Centrum31 ontwikkelen tot wijkcentrum

Reacties deelnemers groep 2:

 • Winkelgebied voorziet wel in alle voorzieningen die je nodig hebt, maar logica kan beter, is nu niet compact. Dus maak het compacter en logischer.
 • Goede (auto)bereikbaarheid noodzakelijk, maar verblijfsruimte kan beter, vrij versteend, niet fraai. 
 • Verkeersveiligheid, ook voor fietsers, rollators, etc.
 • Vergroening is mooi maar moet niet ten koste gaan van parkeervoorzieningen.
 • Dorpsgevoel is belangrijk, moet blijven, evenementen zorgen voor ontmoeting.
 • Gemeente moet stoppen met uitdunnen van wat er in Centrumwaard gebeurt, zoals markt verplaatsen naar Middenwaard. 
 • Gemeente moet trekkende rol nemen, er zijn veel belangen, gemeente moet gemeenschappelijk belang behoeden.
 • Hoge huren en niet fraaie leegstaande panden nodigen wellicht niet uit om iets te starten.
 • Goede interactieve participatie belangrijk, zowel bewoners als ondernemers.
 • Convenanten tussen vastgoedeigenaren opzetten.
 • Maak gebruik van lokale kennis van bewoners en ondernemers en probeer die zoveel mogelijk te bereiken.
 • Verbeteren veiligheid van fietspad (stoep loopt over in fietspad) bij de winkels, mensen steken soms over zonder te kijken.
 • Centrumwaard voorziening gebied voor groot deel Heerhugowaard en welllicht verder (De Noord, Obdam, De Draai).
 • Ondernemersvereniging, controleren of er zoiets is, anders oprichten.
 • Aantrekkelijk houden voor alle doelgroepen, jongeren, ouderen. 

Reacties deelnemers groep 1:

 • Actieve ondernemersvereniging
 • Goede bereikbaarheid van Centrumwaard, ook voor mensen die met een auto komen winkelen/parkeervoorzieningen
 • Visie van de gemeente voor het gebied en die voorleggen. Nu verzandt de discussie in persoonlijke wensen/detaildiscussie
 • Knuppel in het hoenderhok: moeten we het winkelgebied koste wat kost behouden. Hebben andere winkelgebieden zoals Middenwaard en De Draai niet meer potentie
 • Betere verkeersafwikkeling vrachtverkeer
 • Hele gebied 30-kilometerzone
 • Koester de evenementen in het gebied en blijf die faciliteren/mogelijk maken: weekmarkt, jaarmarkt, kermis, Tour de Waard
 • Meer aandacht voor groen. Is ondergeschoven kind bij recentelijke inbreidlocaties
 • Verbetering ruimtelijke inrichting

Reacties deelnemers groep 2:

 • Belastinggeld goed benutten.
 • Gebruik maken van alle faciliteiten die er in Centrumwaard zijn, zodat die faciliteiten er zijn en blijven.
 • Bloeiende voetbalvereniging, met veel activiteiten voor vele leeftijden, bieden. Betere ontsluiting van complex zou voor buurt heel plezierig zijn.
 • Als bewoners bijdrage leveren door mee te denken en praten in het vervolgproces.
 • Als pandeigenaar een ontwikkeling in Centrumwaard realiseren.
 • Gemeente stimuleren om zelf ook antwoord te geven op de vragen die vandaag gesteld zijn.
 • Gemeente moet stedenbouwkundig bureau inschakelen.
 • Kijk naar quick wins, waar weinig/geen discussie over is.

Vragen

 • Welke andere ontwikkelaars hebben plannen in het gebied?
 • Hoe verloopt het vervolgproces?
 • Wordt ook de informatie uit het eerdere proces betrokken?
 • Zijn er meer terrassen mogelijk op het Raadshuisplein?