Voortgang Masterplan Centrumwaard

In het Masterplan staat veel, maar niet alles. Zo staat er niets in over bijvoorbeeld de exacte maatvoering van de wegen of fietspaden. Hoe de bankjes eruit gaan zien en welke planten er komen. Wat er ook niet instaat is het type verharding, zoals klinkers, asfalt of streetprint. Voordat we met de schop de grond ingaan, moet er een gedetailleerd inrichtingsplan voor de openbare ruimte en wegen komen.

Inrichtingsplan

Dit voorjaar willen we met alle betrokkenen om tafel gaan om het inrichtingsplan vorm te geven. Dat gebeurt voordat de plannen uitgewerkt op papier staan. De gemeente heeft opdracht gegeven aan bureau Unihorn om het definitieve ontwerp voor het inrichtingsplan te maken. Dat plan is de komende zomer klaar. Dan is het tijd om een bestek te maken. Met dat bestek wordt de aanbesteding opgestart. Aannemers kunnen reageren volgens de wettelijke procedure. U snapt, dat kost zo’n halfjaar.

Verkeersveiligheid is belangrijk. Daarom willen we de wegen rondom het winkelgebied herinrichten. Het gaat dan om de Middenweg, Basiusstraat, Korte Dreef en Dreef. In het Masterplan fase 1 staat dat deze wegen 30 km per uur worden. De gemeente heeft recent een verkeersonderzoek laten doen. Uit dat onderzoek blijkt dat het op de Middenweg te druk is om er een 30 km-zone van te maken. Wel gaan we zorgen dat de Middenweg een verkeersluwe uitstraling krijgt, die lijkt op een 30 km-weg. Tegelijk moeten we zorgen voor voldoende doorstroming. Hoe dit er precies uit kan zien, moeten we nog onderzoeken. En er moeten nog ontwerpkeuzes gemaakt worden. Komend voorjaar gaan we dat doen. Natuurlijk samen met omwonenden en ondernemers. 

Tijdens de bijeenkomsten kunnen er veel goede ideeën over de exacte inrichting en types verharding worden ingebracht. Die krijgen een plek in de herinrichtingsplannen.

Aan het werk

Het ‘werk aan de weg’ start begin 2023. De riolering onder de Middenweg is aan vervanging toe. Daarom starten we met de herinrichting van de Middenweg. De Basiusstraat, Korte Dreef en Dreef komen daarna aan de beurt.