Werk in uitvoering

Eerder schreven wij al in de nieuwsbrief dat de werkzaamheden aan de Middenweg gaan beginnen. Inmiddels begint dit voor u zichtbaar te worden.

Zo zijn er meerdere proefsleuven gegraven. Met het graven van deze sleuven heeft de gemeente gekeken waar de leidingen en kabels liggen. Deze informatie is nodig voor de herinrichting van de Middenweg. Ook hebben archeologen bij een aantal sleuven meegekeken of er sporen zichtbaar waren van de oude Middenweg. Helaas was dit niet het geval. Wanneer we na de zomer in de rijbaan gaan graven, kijken de archeologen ook mee. 
Verder zijn aan de Middenweg de bomen gekapt. De kap is nodig om ruimte te maken voor de werkzaamheden. Later planten we nieuwe bomen terug.

Onzichtbare werkzaamheden

Naast deze voor u zichtbare werkzaamheden zijn we gestart met het selecteren van een aannemer die de werkzaamheden aan de Middenweg gaat uitvoeren. Uit de voorselectie zijn vijf aannemers gekomen. Zij krijgen in april een beschrijving van de door de gemeente gevraagde werkzaamheden. 

In mei kunnen deze aannemers een voorstel indienen. Daarin beschrijven zij onder andere hoe zij de woningen, winkels en horeca bereikbaar willen houden. De aannemer met het beste voorstel in combinatie met de beste prijs krijgt de opdracht. 

Als uitgangspunt bij de aanbesteding is meegegeven dat de aannemer 19 september kan starten met de werkzaamheden. Dat is direct na de jaarmarkt. In april 2024 moet de rijbaan gereed zijn zodat deze door autoverkeer gebruikt kan worden. Vanaf mei 2024 kunnen de werkzaamheden aan de ondertunneling van het spoor starten. De fietspaden en trottoirs moeten uiterlijk september 2024 gereed zijn.

Wij verwachten dat in juni de aannemer bekend is. Daarna organiseren wij samen met de aannemer een informatiebijeenkomst over de precieze planning van de werkzaamheden.