Woningen én Sportpark De Kabel in Centrumwaard

Nieuwe woningen én nieuwe velden plus accommodatie voor voetbalvereniging SVW’27 en handbalclub Tornado. De sportverenigingen hebben minder ruimte nodig als het sportpark anders wordt ingedeeld.

De gemeente Dijk en Waard en de sportverengingen willen van De Kabel een open sportpark maken. Geen hekken en meer verbonden met de omgeving en het Rosariumpark. Dan kan iedereen er sporten en er doorheen wandelen. In Haarlem en Amsterdam zijn er al open sportparken en die voegen echt iets toe.

De ruimte die vrijkomt door de nieuwe indeling van de velden kan gebruikt worden voor woningbouw. Ook wordt onderzocht of er extra parkeerplekken kunnen komen voor werknemers in Centrumwaard. De raadsvergadering op 12 april jl. was enthousiast over de plannen. Samen met de verenigingen en de omwonenden wordt verder aan de plannen voor De Kabel gewerkt.

De gemeente is blij dat de plannen goed worden ontvangen. Uitgangspunt is dat door de verkoop van grond de plannen voor het sportcomplex budgettair neutraal gerealiseerd kunnen worden. Dat moet nog goed doorgerekend worden. Op de vrijgekomen grond kunnen vijftig tot honderd woningen komen. De bedoeling is dat 30% van de woningen voor de sociale woningbouw is. Volgens de gemeente is de omgeving niet geschikt voor hoogbouw.

De volgende stap is dat de gemeente, samen met de sportverenigingen, een schetsplan maakt, met de indeling van het sportterrein. Hierin staat ook welke voorzieningen er moeten komen. Het uitgangspunt is dat de accommodatie multifunctioneel wordt. Het start met een businesscase. Daarna wordt er een Ontwerpfestival georganiseerd. Iedereen uit de buurt wordt uitgenodigd om hieraan mee te doen.