Informatiepanelen

Oostrand en omgeving
Dit paneel laat de Oostrand en zijn omgeving, met voorzieningen, zien. Gevraagd is waar men in de Oostrand komt, wat men goed vindt aan de Oostrand, wat er verbeterd kan worden en wat wordt gemist. Met rode en groene stickers kon men aantrekkelijke en minder aantrekkelijke plekken in de Oostrand aangeven. 

Water
Het programma Langedijk Ontwikkelt Met Water zet zich in om meer vaarroutes door Langedijk te maken. Op dit paneel worden voor de Oostrand twee extra vaarroutes voorgesteld. De ‘vaarroute buiten om’  langs de dijk en de ‘vaarroutes binnen door’ die door de Oostrand lopen. Gevraagd is wat men van deze ideeën vindt. 

Groen en ecologie
Op dit paneel staan ideeën om de Oostrand verder te vergroenen, bijvoorbeeld door de groene zone langs de dijk te verbreden en meer bomen langs de Oostelijke Randweg te planten. Gevraagd is wat men van deze ideeën vindt. 

Rafelroute en bereikbaarheid
De Oostrand is nu vooral vanaf de Oostelijke Randweg bereikbaar voor de auto en de fietser. Een doorlopende route, van noord naar zuid, dwars door de Oostrand is er nu nog niet. Gevraagd is wat men van het idee vindt om zo’n fiets- en wandelroute van noord naar zuid. Een route die dan ook langs voorzieningen loopt. 

Woonbehoefte, locaties en buurten
Er is een grote en urgentie behoefte aan extra woningen in de verschillende kernen van Dijk en Waard, waaronder Langedijk. De Oostrand zou mogelijk ruimte kunnen bieden aan zo’n 400 tot 600 woningen. Herkent men deze woningbehoefte? Voor wie zouden woningen gebouwd moeten worden? Wat voor woningen? En ziet men ook mogelijkheden om hogere gebouwen in de Oostrand te bouwen, bijvoorbeeld een wooncomplex van zo’n vier verdiepingen? Ook is gevraagd naar de eerste ideeën om wonen aan het water te maken en, bijvoorbeeld in het zuidelijk deel bij de begraafplaats, woonzorgwoningen te bouwen. Op een paneel zijn ook verschillende referenties voor de woningen te zien. Spreken deze voorbeelden aan of niet? En waarom wel of niet? 

Recreatie en vrije tijd
In de Oostrand zijn al veel verschillende mogelijkheden om te recreëren, bijvoorbeeld bij de tennisvereniging, de volkstuinen, de petanque vereniging. Ook zijn er verschillende routes om lekker te lopen of de hond uit te laten. Wat vindt men van de vrijetijdsvoorzieningen die er nu al zijn? Worden er voorzieningen gemist? 

Verhaal en cultuurhistorie
De Oostrand kent een lange en rijke geschiedenis. Die gaat terug naar ongeveer het jaar 1000. Vanaf toen zijn er sloten en eilandjes gemaakt, eerst voor veeteelt, later voor landbouw. Van meer recente tijd is de ruilverkaveling; een van de grootste en meest ingrijpende van Nederland. Vanaf die tijd zijn er ook meerdere functies in de Oostrand gekomen. Geeft deze geschiedenis handvaten voor de toekomst van de Oostrand? En wat is uw verhaal of geschiedenis met de Oostrand? 

Denk met ons mee!
De bijeenkomst van 12 september 2022 is de eerste in een reeks van gesprekken. Zo vindt er op 20 september een digitale bijeenkomst plaats over de eerste ideeën. Er wordt met woningcorporaties, de provincie en het hoogheemraadschap gesproken. De eerste ideeën zullen ook verder besproken worden met de verenigingen en ondernemers in de Oostrand. Dit alles met als doel om te peilen welke ideeën aanspreken en of er initiatieven zijn die meegenomen kunnen worden in het ontwikkelplan. Van alle gesprekken wordt verslag gemaakt. De resultaten van de gesprekken worden meegenomen in een concept-ontwikkelplan, dat in november 2022 in gesprek gebracht wordt.