Participatiebijeenkomst 12 september 2022: resultaten post-its op panelen

Woonbehoefte, locaties en buurten  

 • Veel koopwoningen (50% nu, bron: makelaar) gaan nu naar mensen ver buiten langedijk dus voor wie bouw je eigenlijk!?
 • Watersport: zeilen, suppen, wakeboarden, tourtochten. Fietspaden & wandelpaden
 • Veel meer woningen legt (te) veel druk op lokale wegennet binnen bebouwde kom, Dus tegen woningbouw.
 • Kleinere woningen voor ouderen, en leuke dingen voor jeugd (combi jeugd/oud)
 • Langedijkers voorrang bij nieuwe huizen
 • Speeltuinen in de nieuwe wijken, zou mooi zijn als die in langedijker stijl worden
 • Natuurspeeltuinen
 • Woningen plus water of villa's etcetera. Exclusief
 • Knarrenhof
 • Volkstuinen plus jeu-de-boulle-baan weg (behouden!)
 • Jongeren of starters koopwoningen plus doorstroom
 • Volkstuinen behouden
 • Hondenuitlaatgebied wandelen
 • Gebied tussen begvaalplaats en oosterdijk moet open en rustig blijven
 • Seniorenwoningen
 • Voorrangsregel dijk en waarders
 • Maximaal 3 bouwlagen
 • Wonen met zorg
 • Wonen plus werken of bedrijfshal
 • Hoogbouw circa 5 lagen langs noordkant: geen last van bestaande woningen en als geluidswal voor het gebied ten zuiden
 • Hoe verhoudt wonen zich tot werken?
 • Geluid N242
 • Wonen plus werken (Huis plus bedrijfshal circa 150m2)
 • Meer wonen minder water
 • Tiny houses
 • Geluidsoverlast van over het kanaal
 • Betaalbare (koop)woningen voor jongeren
 • Dorps
 • Er komen windmolens
 • Weststrook ook recreatief maken (sport plus vrije tijd)
 • Oud Langedijk heeft gebrek aan buurthuis, prachtige invullingen voor verenigingen
 • Waar is meeutje
 • Vrije kavels
 • Hoger dan kan op plekken waar het mogelijk is
 • Hoogbouw aan de buitenzijde van het plan
 • Geen hoogbouw t.o.v. Hulststraat
 • Rondje om wandelen
 • Autoluwe wijk, conceptuele bouw
 • Middengebied bebouwen goed
 • Graag betaalbare woningen/appartementen, geen kavels met vrijstaande woningen, die zijn er al genoeg!
 • Graag woningen voor dijk en waarder

Woonbuurten referentiebeelden

 • Hoogbouw max 3 woonlagen
 • Traditioneel bouwen in Langedijk, zoals de nieuwe veiling maar dan ruimer
 • Jaren 30 woningen (veilingterrein)

Oostrand en omgeving 

 • Doorvaarbaarheid is draagvlak
 • Voebal LSVV en sporthal verplaatsen naar oostrand en dan verdichten
 • We missen een knarrenhof
 • Restaurantje
 • Voorrang dijk en waarders
 • Vaarroute
 • Er wordt hard gereden, doorvaarbaarheid oplossing?
 • Fietsverbinding naar de Wuyver
 • Maximaal 5 lagen hoog
 • Basisschool bij woningen toevoegen
 • Waar gaan de dieren heen?
 • Veilige verkeersverbindingen ook voor fietsers en voetgangers
 • Supermarkt
 • Laagbouw langs de oostelijke randweg
 • Moskee 2 a 3 keer per jaar enorme parkeerdruk 3 parkeerplaatsen regeling is niet voldoende
 • Volkstuinen behouden
 • Hondenschool behouden
 • Bij de overbrugging hoogbouw kijkt in de tuin van grondgebonden woningen
 • Denk aan bebouwingsdichtheid. Bi hoogbouw afstand tot voorzieningen en gebouwen in de omgeving
 • Kan hondenschool en cross mooier terugkomen, ziet er niet uit
 • Doorgaande weg is een racebaan
 • Behouden moestuinen
 • Wandelroute langs is top
 • Muziekkapel zoals in Schagen
 • Rechtsonder niet geschikt voor wonen, wel een fijn losloopgebied
 • Langeballeweg is druk en kan verkeer niet meer aan
 • Ik zou graag kippenbruggen zien, karakter van vroeger
 • Koolpad moet blijven
 • Recreatie en lichte horeca
 • Ruimte voor knarrenhof
 • Maximaal 3 hoog
 • Huize de wuyver tot tuincentrum, potjesdam tot langebalk niet veranderen
 • Waar blijft de blauwe loper? Plan een meanderend waterpartij met wandelpad
 • Cultuurhistorisch rondvaart terugbrengen
 • Nu al een racebaan, wat als er meer gebruikers komen?

Rafelroute en bereikbaarheid

 • Rafelroute en bereikbaarheid
 • Zorgen: Het wordt drukker op de oostelijke dijk
 • Autoluw!
 • Volkstuin behouden
 • Geen versnippering, rust moet blijven, te toegankelijk levert hangplekken op
 • Langebalkweg: Te drukke uitvalsweg, wordt zeer hard gereden, 6 in- en uitritten

Denk met ons mee

 • Zorgwoningen en woningen voor jongeren 
 • Niet hoog wel groenbuffer, evt. Woningbouw
 • Huurwoningen (mix-sociaal)
 • Huizen met kippenbruggetje
 • Minimaal 3 slaapkamers en een balkon
 • Speel- en/of sporttuin in woonwijk
 • Concentreren van sportclubs en groot parkeerterrein
 • Park en groen verbinden met ondergroen
 • Waar blijft het hondenveld, komt er nog een wandelroute aan de zuidkant?
 • Zorg voor ruimte losloop gebied
 • Wat met het tankstation, geluidsoverlast van de westerweg en stank van kippen
 • Niet te veel versnipperen, toegankelijkheid
 • La vie en rose flat ingang graag een zebrapad naar het park
 • Verplaats LSVV naar oostkant en dan woningbouw
 • Voetbalvelden naar de rand brengen met goede oversteek
 • Bejaarde woningen sportlaan plat en knarre woningen van maken met binnentuin
 • Sociale woningbouw
 • Veel woningen helaas ten koste van groen, doorstroming binnen bebouwde komt kom steeds verder onder druk
 • Zorg: geluid westerweg i.r.t. woningbouw
 • Kom de volgende keer bij de jeu de boules langs!
 • Niet hoger dan 3 lagen

Recreatie en vrije tijd

 • Geen wandelpad op eigen grond
 • Jongerencentrum terug
 • Verbinding met groen en water oostkant
 • Woongebied meng sociale huur met sociale koop & koopwoningen in blokjes
 • Bosje moet blijven > historisch
 • I.c.m. de jeugd een sportcomplex bv. Scouting
 • Aandacht voor windmolens
 • Geluidsoverlast N242, verhoog niet tot het toegestane geluidsniveau
 • Mogelijk betere plek voor uitgaan
 • Hondenschool en volkstuinen behouden
 • Sporthal + handbal verhuizen naar oostrand
 • Wandelgebied, honden losloop
 • Kippenboer uitbreiden, stank overlast
 • Geen plek voor uitgaan, drankje prima na fietstocht
 • Camping 30 plekken?
 • Drukke langebalkweg
 • Geen camping + honden uitlaatplekken behouden
 • Hondenlosloopgebied
 • Plek voor jongeren
 • Plekken voor mensen die overal buiten vallen

Water

 • Werf moet blijven!
 • Natuurlijke aanplanting, groenvoorziening
 • Meer horeca, liefst bij een plein bij knarrenhof en supboulevard
 • Haven verbonden met kanaal voor forenzen (aantrekkelijk voor buitenstaanders)
 • Sluis zonder sluitingstijden
 • Waterniveau op zelfde niveau van oosterdijk brengen
 • Graag snelle doorvaarbaarheid vanaf Handelskade naar Dijkkanaal
 • Kippenbruggen terugbrengen
 • Meer waterwegen open: suppen, zuilen, wakeboarden, touren
 • Natuur rond de jeu de boule is groot
 • Varend naar de begraafplaats
 • Natuurlijke aanplanting voor consumptie

Groen en ecologie

 • Pluktuin!!! 
 • Meer groen tussen de wijken door, beter bereikbaar voor mindervaliden
 • Bomen laten staan
 • Naast de Wuyver ten zuiden slootverbindingen
 • Bosje behouden
 • Minder huizen, meer groen/recreatie 
 • Sluis bij dijkverbreding
 • Volkstuinen behouden
 • Groene strook prima!
 • Wandelen met de hond mogelijk houden
 • Kippenbruggen over het water
 • Groen laten!
 • Doorlopende groene routes, beter verbinden met nieuwe grootschalige groene routes moet wel parkachtig zijn, een bomenlaan is niet voldoende
 • Bij het kiezen van assortiment, bomen voor regen houden
 • Groen aan het kanaal verbreden
 • Groene woonstraten en grote groengebieden
 • Veel geluidsoverlast van de Westerweg
 • Niet te krappe woonomgeving, ruim opgezet zoals Broekborn
 • Bomenlaan aan oostelijke route wordt gewaardeerd
 • Wandelroute over dijk langs kanaal behouden
 • Veel lawaai van oostelijke rondweg
 • Water van grote plas raakt begroeid met waterplanten, karpers sterven
 • Moestuin en boomstructuur omliggend behouden, veel wandelroutes met of zonder hond

Verhaal en cultuurhistorie

 • Mooi als de karakteristieke stijl van Langedijk terug kan komen in de nieuwe bouwstijl
 • Zijn er al plannen voor kunstobjecten?
 • Kippenbruggen terugbrengen, was karakteristiek voor Langedijk