Bewonersenquête Verduurzaming Oostertocht

Een overgrote meerderheid (bijna 76%) van de bewoners van de Oostertocht in Heerhugowaard heeft het thema duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Meer dan de helft (51,7%) van de bewoners vindt duurzaamheid belangrijk en bijna een kwart (24,1%) van de bewoners vindt het thema erg belangrijk. Dit blijkt uit een bewonersenquête die begin dit jaar in de wijk Oostertocht is gehouden. Een groep van 145 huishoudens heeft aan de enquête deelgenomen. De wijk telt in totaal ruim 1.800 huishoudens.

Klimaatafspraken

Vrijwel alle deelnemers aan de enquête zijn op de hoogte van de klimaatafspraken van Parijs. Een onderdeel van deze afspraken is de doelstelling om uiterlijk in 2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. 

Ook de gemeente Dijk en Waard maakt werk van deze doelstelling. De gemeente heeft onder meer onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke manieren om van het aardgas af te gaan per wijk. Dit staat beschreven in de Transitievisie Warmte.

Helpen en ondersteunen

De keuze om een woning te verduurzamen ligt bij de bewoner/woningeigenaar. Zowel in de oplossing als het moment waarop bewoners hiervoor kiezen. De gemeente Dijk en Waard wil de bewoners van Oostertocht daar graag bij helpen en ondersteunen. 

Het project Verduurzaming Oostertocht ging eind vorig jaar van start. Na een digitaal startgesprek met de buurt begin dit jaar vond de enquête plaats.

Agenda

De enquête geeft aan dat veel bewoners het verduurzamen van hun woning hoog op hun agenda hebben staan. De meeste bewoners zijn al bezig met het treffen van maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, koken op elektriciteit en het isoleren van de woning. Een kleine groep heeft nog geen verduurzamende maatregelen getroffen aan de woning. 

Ongeveer 40% van de deelnemers aan de enquête hebben aangegeven dat zij graag samen met anderen hun woning willen verduurzamen, maar dat ze niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Circa 30% van de bewoners wil de verduurzaming liever zelfstandig regelen. De kosten van het verduurzamen zijn voor de meeste bewoners een obstakel. 

Werkgroepen

Een grote groep buurtbewoners heeft aangegeven dat zij een actieve rol willen spelen in het vervolgtraject van het project Verduurzaming Oostertocht. Mede op basis van de resultaten van de enquête start de gemeente deze maand met drie werkgroepen met en voor bewoners. Er is contact met de bewoners die zich voor de werkgroepen hebben aangemeld. 

Elke werkgroep gaat aan de slag met een thema. De thema’s zijn: Warmtenet, Techniek en Financiën en Collectieve Aanpak. Na bijeenkomsten van de werkgroepen krijgen alle bewoners van Oostertocht een brief over het vervolgtraject.