Zoekgebied Breekland

Breekland en langs de N245 is voor de gemeente Dijk en Waard een kansrijk zoekgebied gebleken, voor het opwekken van duurzame energie. Dit bleek op basis van de concept RES, reactienota en een technische verkenning.

In dit zoekgebied is al een bestaande opstelling van elf windmolens aanwezig. Acht daarvan staan in de gemeente Schagen en drie in de voormalige gemeente Langedijk.

Kaart

Het zoekgebied Breekland is in contouren aangegeven op de kaart als zoekgebied 4. Daarin is onderscheid gemaakt tussen mogelijkheden voor zon en wind.

Bekijk de kaart (pdf, 386 KB)

Mogelijkheden voor energieprojecten

Er is nog niets besloten over windmolens of zonneweides in dit gebied. Van het zoekgebied zijn visualisaties gemaakt om te laten zien hoe de komst van windmolens of zonneweides er in de praktijk uit zou kunnen zien. De exacte plekken van windmolens of zonneweides zijn ook nog niet bepaald, daarover moet het gesprek nog gevoerd worden. Vervolgens zijn er initiatiefnemers nodig die de windmolens of zonneweides daadwerkelijk willen plaatsen.

Windmolen

Voor wat betreft de windmolens, is het zoekgebied beperkt tot de strook links en rechts van de N245. In de visualisaties staan drie verschillende opstellingen van windmolens ingetekend. Te weten:

  1. In de bestaande lijn
  2. Een lange lijn van acht windturbines aan de kant van de voormalige gemeente Langedijk langs de N245
  3. Twee lijnen van vier windturbines oost en west van de N245. Daarmee blijven de windturbines op grote afstand van de bebouwde kom van Oudkarspel.

Zonneweide

De mogelijkheden van zonneweides zijn gelegen om Breekland heen. Daarbij is het zicht op de zonnevelden vanuit Oudkarspel gering, vanwege de afstand en vanwege het Diepsmeerpark. Het gebied biedt kansen voor uitbreiding naar het noorden tussen de Kerkmeerweg en de Schagerweg.

Zon op daken

In de zoekgebieden wordt ook de plaatsing van zonnepanelen op daken gestimuleerd. Dit is een apart traject dat parallel loopt aan de Regionale Energiestrategie, welke uitsluitend gaat over de mogelijkheden van plaatsing voor windmolens en zonneweides op land. Voor Breekland geldt dat grote delen van de agrarische gebouwen al zijn voorzien van zonnepanelen. Ook op Breekland zijn een aantal bedrijfsdaken al bedekt met zonnepanelen. De gemeente zet er op in dat, waar dat kan, daken worden benut voor het opwekken van duurzame energie.

Bekijk de visualisaties van mogelijke opstellingen

Vragen

Heeft u een vraag over het zoekgebied Breekland? Of heeft u een vraag over de status van de plannen voor grootschalige opwek van duurzame energie? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen.