Onkruidbestrijding

Onkruid steekt regelmatig de kop op. Vooral op warme dagen in combinatie met een regenbui schiet het onkruid uit de grond. Wat doet de gemeente precies aan het bestrijden van onkruid?

De gemeente gebruikt geen chemische of giftige middelen om onkruid te verwijderen. Die zijn ook wettelijk verboden. Dat komt omdat deze middelen in de grond en het grondwater terechtkomen. En dat is schadelijk voor het milieu. 

Onkruidbestrijding op straat

Op stoepen, pleinen, parkeerplaatsen, kiezelpaden en in goten wordt onkruid verwijderd. We gebruiken daarvoor onze eigen borstelwagens. Met een stalen borstel wordt het onkruid eraf gemaaid. Om schade aan particuliere eigendommen te voorkomen houdt de borstelmachine een kleine afstand tot gevels van woningen evenals schuttingen langs tuinen.

Wanneer bestrijdt de gemeente onkruid?

  • Zomermaanden: tussen april en november haalt de gemeente het onkruid gemiddeld 3 keer in uw wijk met borstelwagens weg. In het Stadshart verwijderen we onkruid ook nog met hete stoom. Door heel vaak op dezelfde plek te stomen, gaat de wortel uiteindelijk dood. Omdat dit heel intensief en tijdrovend is, is het helaas niet mogelijk om deze methode ook te gebruiken voor de wijken.
  • Wintermaanden: Tussen november en april groeit het onkruid minder hard. Maar ook dan borstelt de gemeente de wegen en paden schoon. Door zaadjes weg te borstelen, komt onkruid in de zomer minder snel omhoog.

Door gebruik te maken van milieuvriendelijke middelen wordt onkruid niet meer tot in de wortel weggehaald. Daardoor komt het onkruid veel sneller weer omhoog en is het heel lastig te bestrijden. Een beperkte mate van onkruid in de wijken is daarom toegestaan. 

Onkruidbestrijding in stegen

De meeste steegjes in Dijk en Waard zijn zogeheten ‘achteromsteegjes’: steegjes die toegang geven tot de achtertuin van woningen.

  • Bij huurwoningen is de verhuurder als eigenaar van de woningen (meestal een woningcorporatie) verantwoordelijk voor het onderhoud van die steegjes. Dat betekent dus ook het verwijderen van onkruid.
  • Bij koopwoningen zijn ook de eigenaren verantwoordelijk voor hun achteromsteeg

Er zijn ook steegjes die niet direct toegang geven tot woningen maar een verbinding zijn tussen straten. Daar doet de gemeente het onderhoud.

Onkruidbestrijding in plantsoenen

De hagen en heesters krijgen in elke wijk gemiddeld 8 keer per jaar een schoffelbeurt. Bij 3 van de 8 beurten wordt het geschoffelde onkruid meegenomen. In de rest van het jaar blijft het liggen en droogt het in. Dit verbetert de grond weer. 

In bosplantsoenen wordt niet geschoffeld, maar deze worden 1 keer per jaar uitgemaaid. Een bosplantsoen is een groepje bomen en struiken met dichte onderbeplanting. Staan er brandnetels in een bosplantsoen? Dat ziet de gemeente niet als onkruid en laten wij staan. Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw bestrijden wij wel actief. 

Als een bosplantsoen aan een pad grenst, maaien we 3 keer per jaar de randen. Dit is om overhangend groen op paden te voorkomen. 

Helpt u ons bij het beheersen van onkruid?

Onkruid groeit het makkelijkst tussen voegen van tegels. Als u regelmatig uw trottoir veegt, veegt u het zand en daarmee de voedingsbodem voor onkruid weg. Een zaadje krijgt hierdoor niet de kans om te ontkiemen. Op deze wijze werken we samen aan een schone en veilige woonomgeving!

Melding doen

De gemeente haalt het onkruid wijk voor wijk weg. Daarom komen wij alleen bij ernstige hinder het onkruid verwijderen na een melding. Is bijvoorbeeld het blindengeleidepad helemaal overwoekert? Dan kunt u een meldingdoen.