Omgevingsplan

Een omgevingsplan is verplicht onder de Omgevingswet. In het omgevingsplan staat wat er wel en niet mag op een bepaalde plek. Ook staan er voorwaarden en regels in om iets te kunnen doen of te veranderen in onze leefomgeving. Bijvoorbeeld, waar mogen woningen gebouwd worden en waar niet? Wat zijn de voorwaarden voor het kappen van bomen? Welke regels zijn er voor het bouwen van een nieuwe schuur? Hoe hoog mag een nieuwe schutting zijn?

Het omgevingsplan is nieuw, maar de regels die er in staan komen vaak uit de bestaande bestemmingsplannen. Met de nieuwe Omgevingswet worden alle bestemmingsplannen van de gemeente automatisch onderdeel van het nieuwe omgevingsplan.

De Omgevingswet verplicht elke gemeente om een eigen omgevingsplan op te stellen. Daarom maakt de gemeente Dijk en Waard 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Op deze manier kan er precies gewerkt worden. Er zijn nu eenmaal unieke gebieden en eigenschappen die aandacht nodig hebben.

Meer informatie

Heeft u nu een vraag over een concreet plan? Kijk dan verder op de pagina Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan).

Heeft u een vraag over het omgevingsplan? Dan kunt u terecht bij team ruimtelijke ordening: teamRO@dijkenwaard.nl.