Over de Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die gaat over alles wat zich in onze leefomgeving afspeelt. Dit is de omgeving waarin we wonen, werken, leren en leven. Deze wet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt er mee te maken als u bijvoorbeeld uw huis wilt verbouwen, een bedrijf wil beginnen of een boom wilt kappen.

De belangrijkste taak van de Omgevingswet is om de leefomgeving gezond en veilig te houden voor iedereen. Er moet ruimte zijn voor slimme ideeën en nieuwe plannen, maar ook het beschermen wat we willen bewaren en koesteren.

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingegaan. Dit is een bundeling van losse wetten en regels. Door ze samen te voegen in 1 Omgevingswet ontstaat meer overzicht en kunnen er snellere en betere beslissingen genomen worden met elkaar.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet
De Omgevingswet.
In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond.
Alle regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures.
Dat is voor iedereen van belang.
Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte
of veiligheidseisen...
Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.
Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst.
En binnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven. Bijvoorbeeld:
- met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
- uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
- van een leeg stuk land een speelveld maken
- de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en caf
Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie.
Zo kunt u bijvoorbeeld met de overheid en ontwikkelaars
meedenken over grote bouwprojecten.
Meer weten over de Omgevingswet?
Kijk op de website van uw overheid.
Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Met de nieuwe Omgevingswet is er 1 landelijk loket voor alle vergunningen, ideeën en aanvragen. Dit heet het Omgevingsloket. In welke gemeente u ook woont, alle aanvragen gaan via dit Omgevingsloket.

Met de Omgevingswet is betere en snellere besluitvorming mogelijk. De gemeente heeft daarom ook een eigen afdeling ingericht. Heeft u een vraag, dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket Dijk en Waard.

Daarnaast is meedenken en meedoen gemakkelijker. Bewoners en ondernemers worden meer betrokken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Ook is het mogelijk om mee te denken met de overheid en ontwikkelaars over grote bouwprojecten. 

Wanneer krijg ik met de Omgevingswet te maken?

 • Als u een vergunning aanvraagt waarmee u iets verandert in de leefomgeving, bijvoorbeeld de aanbouw van een huis, het plaatsen van zonnepanelen, het maken van een uitrit of het plan om een buurthuis te beginnen.
 • Als buren, gemeente, ondernemers of anderen een vergunning aanvragen of een initiatief hebben, waarmee ze iets veranderen aan de omgeving. U mag daar ook iets van vinden. Of u mag meedenken over het initiatief. Meedenken en meedoen is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet.

De Omgevingswet is gemaakt om betere en snellere besluiten te kunnen nemen:

 • Er zijn minder regels die bovendien beter bij elkaar passen.
 • Er is 1 digitaal stelsel omgevingsloket (DSO) waarin u uw aanvraag voor een vergunning kan indienen.
 • Alle regels staan in 1 wet.
 • Het is snel duidelijk of een plan haalbaar en wenselijk is.
 • Het is snel duidelijk of een vergunning of melding nodig is.
 • Er wordt 1 omgevingsvergunning afgegeven, ook als meer overheden betrokken zijn.
 • Vaak ontvangt u al binnen 8 weken na het indienen van een aanvraag een besluit. Belangrijk hierbij is dat het voortraject, met onder andere participatie (het laten meedenken en meepraten van bijvoorbeeld omwonenden), goed doorlopen wordt.
 • Er is meer ruimte voor eigen plannen.
 • De gemeente kan inwoners beter betrekken bij nieuwe plannen en ontwikkelingen.

De Omgevingswet is een wet voor heel Nederland. Op de website Aan de slag met de Omgevingswet staat veel handige informatie.

Wilt u meer weten over het aanvragen van een vergunning? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket Dijk en Waard.

Heeft u een vraag over hoe de gemeente Dijk en Waard met de Omgevingswet omgaat? Of heeft u een vraag over een bestemmingsplan of het omgevingsplan? Dan kunt u terecht bij team Ruimtelijke Ordening: teamRO@dijkenwaard.nl.

Bent u als ondernemer of bouwprofessional geïnteresseerd in de Omgevingswet? Dan verwijzen we u naar het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).