Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar gemeente Dijk en Waard? En blijft u langer dan 4 maanden hier? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Doe dit binnen 5 dagen na uw verhuizing naar Nederland. Let op: dit moet u ook doen als u eerder in Nederland ingeschreven stond. Maak binnen 5 dagen na aankomst een afspraak. Neem contact op om een afspraak te maken. 

U kunt uw verhuizing vanuit het buitenland niet online doorgeven. U moet namelijk persoonlijk langskomen bij het gemeentehuis om uw verhuizing door te geven. Verhuist uw gezin mee, dan moeten alle gezinsleden meekomen naar de afspraak.

Meenemen naar uw afspraak

U moet het volgende meenemen:

 • Nationaliteit uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of IJsland: geldig paspoort of ID-kaart
 • Alle andere nationaliteiten: geldig paspoort én geldige verblijfsvergunning
 • Een bewijs van bewoning. Welk bewijs u nodig heeft, hangt af van uw woonsituatie: 
  • Bij huur of koop: een ondertekend huur- of koopcontract of bewijs van eigendom
  • Bij antikraak/leegstandsbewaking: oppasovereenkomst of huisbewaringsovereenkomst
  • Bij inwoning: een ingevulde en ondertekende verklaring van inwoning (pdf, 83 KB) verklaring van inwoning. Een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner is hierbij nodig.
 • Een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba of Sint-Eustatius komt. Dit bewijs krijgt u mee als u uw vertrek doorgeeft aan de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsadministratie.
 • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte van de echtgenoot of echtgenote, adoptie- of erkenningsakte of echtscheidingsakte. De gemeente vraagt een officiële vertaling van akten die niet zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal.

Let op: Uw buitenlandse documenten zijn misschien niet geldig in Nederland. Op de pagina Inleveren buitenlandse (bron)documenten leest u hier meer over.

Kosten

De inschrijving is gratis.

Hoelang duurt het?

Meestal kan de gemeente uw inschrijving binnen 4 weken verwerken. U krijgt een brief met een bevestiging van uw inschrijving. Daarin staat een overzicht van uw geregistreerde gegevens. Hierin staat ook uw burgerservicenummer (BSN).

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.