Verhuizing vanuit het buitenland

Wilt u zich vanuit het buitenland in Dijk en Waard vestigen? En verblijft u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Doe dit binnen 5 dagen na uw verhuizing naar Nederland. Let op: dit moet u ook doen als u eerder in Nederland ingeschreven stond.

U moet persoonlijk langskomen bij het gemeentehuis om uw verhuizing door te geven. Bel 072-575 55 55 om hiervoor een afspraak te maken.

Meenemen naar uw afspraak

U moet het volgende meenemen:

 • Een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart)
 • Een verblijfsvergunning (voor niet EU-ingezetenen)
 • Ondertekend huur- of koopcontract of bewijs van eigendom
 • Bij antikraak/leegstandsbewaking: oppasovereenkomst of huisbewaringsovereenkomst
 • Woont u bij iemand in? Bij uw komst naar het gemeentehuis kunt u een schriftelijke verklaring van inwoning invullen met de hoofdbewoner, zoals ook in de toegevoegde bijlage (pdf, 83 KB). U kunt deze ook meenemen naar huis en later inleveren. Een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner is hierbij nodig.
 • Vestigt u zich vanuit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius of Aruba? Dan moet u ook het originele uitschrijfbewijs inleveren.

De volgende originele documenten moet u laten zien:

 • een geboorteakte

En als het van toepassing is: 

 • een huwelijksakte
 • een echtscheidingsakte
 • een overlijdensakte van de echtgenoot of echtgenote
 • geboorteakte(n) van uw kind(eren)
 • adoptie- of erkenningsakte(n) van uw kind(eren)

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in Nederland of in een ander land. Afhankelijk van het land waar het document is afgegeven, moet het worden gelegaliseerd om te kunnen gebruiken. Meer informatie over de legalisatie van documenten vindt u op nederlandwereldwijd.nl.

De gemeente vraagt een officiële vertaling van akten die niet zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal.

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.