Briefadres aanvragen

Heeft u (tijdelijk) geen vast woonadres? Dan bent u verplicht een briefadres aan te vragen. Zo blijft u bereikbaar voor officiële instanties. Als u een paspoort, rijbewijs of uitkering wilt aanvragen, moet u ook ingeschreven staan.

U vraagt een briefadres persoonlijk aan in het gemeentehuis. Bel de gemeente om een afspraak te maken. 

Voorwaarden briefadres

 • Het adres dat u opgeeft moet bekend zijn in de Basisregistratie Personen.
 • De hoofdbewoner van het adres moet schriftelijk toestemming geven. Hij moet er ook voor zorgen dat uw post u bereikt.

Onderzoek door gemeente

De gemeente onderzoekt of u echt geen woonadres hebt. Daarom moet u op het aanvraagformulier de reden van uw aanvraag zetten. Soms is er aanvullende informatie nodig. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt u ingeschreven op het briefadres. Na 6 maanden bekijkt de gemeente opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.

Meenemen naar uw afspraak

 • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • de schriftelijke toestemming met handtekening van de hoofdbewoner

Wanneer is afgesproken dat het adres van het gemeentehuis gebruikt kan worden als uw briefadres, kunt u uw post in het gemeentehuis afhalen. Neem contact met ons op om hiervoor een afspraak te maken.

Vertrekt u voor minstens 8 maanden naar het buitenland? Dan kunt u geen briefadres krijgen. U moet zich dan laten uitschrijven in de gemeente.

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. 

Informatie over het aanvragen van een briefadres vindt u op de site van de Rijksoverheid.