Inrit- of uitritvergunning

Wilt u een inrit of uitrit maken of aanpassen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

 • Kijk of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Doe eerst de vergunningcheck op Omgevingsloket.nl.
 • Moet u een vergunning aanvragen? Dan hebt u een situatietekening op schaal nodig.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket.nl. Daarvoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Wat moet ik indienen?

Onderstaande onderdelen dient u in om een in- of uitritvergunning aan te vragen.

1. Adres

Geef het adres en/of kadastrale aanduiding perceel op waar u de inrit wilt.

2. Situatietekening

Voeg een tekening of plattegrond op schaal 1:500 of 1:1000 toe. Hierop staat:

 • Locatie van de in- of uitrit aan het voor-, zij- of achtererf.
 • Grootte van de in- of uitrit, met maatvoering ten opzichte van de erfgrenzen.
 • Kleur en te gebruiken materialen (enkel wanneer u de inrit zelf aanlegt).
 • Wijze van ontsluiting. Bijvoorbeeld inritbanden.
 • Eventuele obstakels die bij het aanleggen van de uitrit in de weg staan. Zoals bomen, lantaarnpalen en parkeerplaatsen.
 • Duidelijke schaalaanduiding.

3. Vernieuwen, veranderen of vergroten?

Gaat de aanvraag over het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van de inrit? Geef op de situatietekening(en) dan ook de bestaande toestand aan. Zo nodig aangevuld met foto’s van de bestaande situatie en omliggende bebouwing.

Twijfelt u?

Als u twijfelt of uw plan haalbaar is, kunt u een vooroverleg aanvragen. Dit doet u voordat u een vergunning aanvraagt. De gemeente beoordeelt in een vooroverleg of uw plan voldoen aan de eisen. Dit scheelt u misschien veel werk en onnodige kosten. Lees op de pagina Vooroverleg meer hierover.

 • Het verkeer op de weg mag niet in gevaar worden gebracht
 • Een in- of uitrit mag zonder noodzaak mag niet ten koste gaan van een openbare parkeerplaats
 • Het openbaar groen mag niet op onaanvaardbare wijze worden aangetast.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kost € 127,90. Ook als de gemeente de aanvraag weigert.

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit en kan dit verlengen met 6 weken.

Als de vergunning verleend wordt, heeft u 2 opties:

 • U laat de in- of uitrit aanleggen door een zelfgekozen aannemer.
 • U laat de in- of uitrit aanleggen door de gemeente.

Wilt u de in- of uitrit laten aanleggen door de gemeente? Dan krijgt u een offerte van de gemeente. Als u akkoord bent met de offerte, betaalt u het bedrag en legt de aannemer de in- of uitrit aan.

In de vergunning staan de randvoorwaarden waar de in- of uitrit aan moet voldoen.