Energietoeslag

In 2022 kan iedereen met een laag inkomen een energietoeslag krijgen. Dat is een bedrag van maximaal € 800,- per huishouden. Met dit extra geld kunt u een deel van uw energiekosten betalen. 

Halte Werk voert deze regeling uit voor gemeente Dijk en Waard. Halte Werk is eerder dit jaar gestart met de uitbetaling van de toeslag aan huishoudens die een uitkering krijgen volgens de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Kom ik in aanmerking?

Heeft u een laag inkomen, maar geen bijstandsuitkering? U heeft recht op de toeslag als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hoeveel dat is hangt af van uw situatie. U hoeft dus geen bijstandsuitkering te hebben om recht te hebben op de toeslag. 

Aanvragen

De energietoeslag moet u zelf aanvragen als u geen bijstandsuitkering heeft. Ga voor het aanvragen van de energietoeslag naar Haltewerk.nl/energietoeslag. De energietoeslag is aan te vragen tot en met 31 december 2022.

Energietoeslag aanvragen