Participatiewet

Sinds januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet stelt werk boven een uitkering. Wie kan werken, moet werken. 

Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Dijk en Waard en Alkmaar. Op de site van Halte Werk vindt u meer informatie over een bijstandsuitkering vanuit de participatiewet.

Meer informatie over de Participatiewet

Meer informatie