Jeugd en gezin

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Of bent u op zoek naar hulp of ondersteuning voor uw kind? Dan kunt u terecht bij de afdeling Sociaal domein of uw huisarts. Medewerkers van de afdeling Sociaal domein beantwoorden uw vragen en leggen uit hoe bepaalde zaken in Dijk en Waard geregeld zijn. En wijst u de weg naar de juiste organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt.

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. 

Gaat het thuis of op school niet goed met uw kind en kunt u dit niet zelf oplossen? Of heeft u vragen over opvoeden? Dan kunt u hulp krijgen. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Geestelijke gezondheidszorg: bij psychische problemen of stoornissen als ADHD of autisme.
  • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking: begeleiding en persoonlijke verzorging.
  • Vervoer naar de plek waar begeleiding en verzorging plaatsvindt.

Jeugdhulp via een persoonsgebonden budget (PGB) is ook mogelijk. Het PGB is een bedrag waarmee ouders zelf hulp kunnen inkopen. Aan het krijgen van een PGB zijn wettelijke voorwaarden verbonden. De medewerkers van de afdeling Sociaal domein kunnen u hierbij helpen.

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional, na afweging, kan aangeven dat hij of zij betrokken is bij een kind of jongere (tussen de 0 en 23 jaar). Als een andere professional ook een signaal afgeeft, kunnen zij met elkaar overleggen. Dit kan ook als een professional een signaal geeft over andere kinderen uit het gezin. 

Toestemming

Overleggen kan alleen met de toestemming van u als gezaghebbende(n) en/of uw kind. De Verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daartoe bevoegd zijn. 

Privacy

In de Verwijsindex staat alleen dat er een melding is gedaan. De inhoud van de melding en de behandeling staan niet in de Verwijsindex. Die informatie blijft in het dossier bij de hulpverlener.

Wilt u een verzoek doen tot inzage of vernietiging van uw gegevens uit de verwijsindex? Dat kan door het formulier in te vullen en te sturen naar:

Gemeente Dijk en Waard
t.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Verwijsindex (VIN), hoe de Verwijsindex werkt en hoe uw privacy, rechten en plichten zijn? Kijk dan op de website van Vroeg Samenwerken in Noord-Holland Noord. Hier vindt u onder andere de folder voor ouders en jeugdigen.

Contactpersoon voor de Verwijsindex in gemeente Dijk en Waard is mw. M. Smith, kwaliteitsadviseur afdeling Sociaal domein. Ze is bereikbaar via het telefoonnummer van de afdeling Sociaal domein.

Zit uw kind in een crisissituatie? Dan kunt u terecht bij de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord. De Crisisdienst is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. 

Bel 088 7778887