Jeugd en gezin

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Of bent u op zoek naar hulp of ondersteuning voor uw kind? Dan kunt u terecht bij de afdeling Sociaal domein of uw huisarts. Medewerkers van de afdeling Sociaal domein beantwoorden uw vragen en leggen uit hoe bepaalde zaken in Dijk en Waard geregeld zijn. Ook wijzen zij u de weg naar de juiste organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt.

Contactformulier Sociaal Domein

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. 

Gaat het thuis of op school niet goed met uw kind en kunt u dit niet zelf oplossen? Of heeft u vragen over opvoeden? Dan kunt u hulp krijgen. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Geestelijke gezondheidszorg: bij psychische problemen of stoornissen als ADHD of autisme.
  • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking: begeleiding en persoonlijke verzorging.
  • Vervoer naar de plek waar begeleiding en verzorging plaatsvindt.

Jeugdhulp via een persoonsgebonden budget (PGB) is ook mogelijk. Het PGB is een bedrag waarmee ouders zelf hulp kunnen inkopen. Aan het krijgen van een PGB zijn wettelijke voorwaarden verbonden. De medewerkers van de afdeling Sociaal domein kunnen u hierbij helpen.

Zit uw kind in een crisissituatie? Dan kunt u terecht bij de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord. De Crisisdienst is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. 

Bel 088 7778887