Klacht over de gemeente doorgeven

Bent u ontevreden over hoe de gemeente Dijk en Waard u behandeld heeft? Heeft u een klacht over de wijze waarop een medewerker, afdeling of een bestuurder zich in een bepaalde situatie heeft gedragen? Dien dan een klacht in.

Klacht indienen
Informatie:

Gaat de klacht over iets in de openbare ruimte? Zoals een kapotte lantaarnpaal of losse stoeptegel? Doe dan een melding openbare ruimte.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht dient u bijvoorbeeld in bij de onderstaande situaties:

  • Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld.
  • Als u onvoldoende of verkeerde informatie heeft gekregen.
  • Als er onzorgvuldig met gegevens en mededelingen wordt omgegaan.
  • Als u geen reactie krijgt op uw verzoek.
  • Als een toezegging niet wordt nagekomen.

Wanneer hoor ik iets over mijn klacht?

Binnen een week nadat wij uw klacht hebben binnengekregen, neemt de gemeente contact met u op. Dat doen wij via de telefoon of via een e-mail of brief. 

Schade aangeven

Heeft u schade en denkt u dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is? Bijvoorbeeld door een losliggende stoeptegel of een gat in de weg. In sommige gevallen kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor de schade.

Heeft u een conflict met de gemeente of overweegt u zelfs om juridische stappen te nemen? Vaak gaat u dan een lang traject in, met een onzekere uitkomst. U kunt daarom ook kiezen voor bemiddeling (mediation) met de gemeente. Hiermee komen wij vaak tot een oplossing voor beide partijen. Bemiddeling is gratis en mogelijk voor zowel inwoners als bedrijven of verenigingen. U verliest er geen rechten mee. Het is een extra mogelijkheid, naast de formele procedures.

De gemeente heeft mediators in dienst die niet betrokken zijn bij uw conflict. Zij zijn onafhankelijk en neutraal. Zo kan iedereen zich uitspreken over wat voor hem en/of haar belangrijk is en waarom. Alles wat aan de mediationtafel besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Ook als de mediation niet tot een oplossing leidt.

Wilt u meer informatie over conflictbemiddeling of wilt u mediation aanvragen? Neem contact met ons op.

Binnen een week nadat wij uw klacht hebben binnengekregen, neemt de gemeente contact met u op. Dat doen wij via de telefoon of via een e-mail of brief. 
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Deze klachtenrapportage vertelt u hoe we klachten hebben behandeld in 2022. We laten u zien hoeveel klachten er waren en waar ze over gingen. Ook vertellen wij u hoe we klachten hebben opgelost. U kunt ook lezen wat we hebben geleerd om onze organisatie te verbeteren.

Klachtenrapportage (pdf, 389 KB)