Klacht indienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop een bestuursorgaan van de gemeente, een bestuurder of een medewerker van de gemeente zich in een bepaalde situatie heeft gedragen? Dien dan een klacht in.

Heeft u een klacht over iets wat u opvalt in de openbare ruimte? Zoals een overvolle prullenbak of kapotte lantaarnpaal? Doe dan een melding.

Klacht indienen

Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht dient u bijvoorbeeld in bij de onderstaande situaties:

  • Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld.
  • Als u onvoldoende of verkeerde informatie heeft gekregen.
  • Als er onzorgvuldig met gegevens en mededelingen wordt omgegaan.
  • Als u geen reactie krijgt op uw verzoek.
  • Als een toezegging niet wordt nagekomen.

Schade aangeven

Heeft u schade en denkt u dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is? Bijvoorbeeld door een losliggende stoeptegel of een gat in de weg. In sommige gevallen kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor de schade.

Heeft u een conflict met de gemeente of overweegt u zelfs om juridische stappen te nemen? Vaak gaat u dan een lang traject in, met een onzekere uitkomst. U kunt daarom ook kiezen voor bemiddeling (mediation) met de gemeente. Hiermee komen wij vaak tot een oplossing voor beide partijen. Bemiddeling is gratis en mogelijk voor zowel inwoners als bedrijven of verenigingen. U verliest er geen rechten mee. Het is een extra mogelijkheid, naast de formele procedures.

De gemeente heeft mediators in dienst die niet betrokken zijn bij uw conflict. Zij zijn onafhankelijk en neutraal. Zo kan iedereen zich uitspreken over wat voor hem en/of haar belangrijk is en waarom. Alles wat aan de mediationtafel besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Ook als de mediation niet tot een oplossing leidt.

Wilt u meer informatie over conflictbemiddeling of wilt u mediation aanvragen? Neem contact met ons op.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.