Weet waar de raad over praat

De gemeenteraad houdt u graag op de hoogte waar ze mee bezig zijn en waar ze over besluiten. Dit doen wij op de socialmediakanalen Facebook, X (voorheen Twitter) en LinkedIn en op de raadspagina in de lokale krant.

Wanneer vergadert de raad

Bekijk wanneer de raad vergadert. Klik op de dag, dan ziet u wat er op de agenda staat. Dit is meestal twee weken van tevoren bekend. Er is een politieke avond en een raadsvergadering

In gesprek tijdens de politieke avond

De politieke avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. Tijdens deze avond is ook ruimte voor anderen om de raad ergens in mee te nemen. Denk aan de politie die iets zegt over veiligheid of een energiecoach over zijn werk. U kunt ook iets zeggen

De raad besluit tijdens de raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering neemt de raad besluiten. De gemeenteraad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

De raad stelt vragen

Over onderwerpen die op de agenda staan kunnen raadsleden vragen stellen aan het college. Dit zijn technische vragen. Vragen zonder politiek motief, maar om meer duidelijkheid te krijgen over iets. Raadsleden kunnen ook vragen stellen aan het college over andere onderwerpen. Bijvoorbeeld over iets dat ze horen uit de samenleving. Dit zijn schriftelijke vragen. Bekijk de schriftelijke vragen.