Brandveilig gebruik overige plaatsen

Organiseert u een evenement of een activiteit en plaatst u een tent, podium, tribune of ander bouwwerk? Dan moet u misschien een melding doen voor Brandveilig gebruik overige plaatsen

Melding doen (pdf, 246 KB)

HetBesluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen geeft brandveiligheids- voorschriften voor het gebruik dat op een ruimtelijk begrensde locatie wordt georganiseerd. Zoals openluchtfestivals, campings en jachthavens waarvoor vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld.

Wanneer is er geen melding nodig?

Wanneer is een melding verplicht?

Als u een activiteit organiseert op een ruimtelijk begrensde locatie (er moet zichtbaar zijn waar de plaats begint/eindigt) en er een tijdelijke verblijfsruimte zoals een bijeenkomsttent, tribune of podium aanwezig is én in de tijdelijke verblijfsruimte:

  • Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen
  • Verzorging wordt geboden aan:     
    • meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
    • meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
  • Meer dan 150 personen tegelijk terecht kunnen

Een melding is ook verplicht als u een activiteit op een plaats organiseert, en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 in het Besluit.

U moet de melding minstens 4 weken voor de activiteit indienen.