Evenementenvergunning

Organiseert u een feest of andere activiteit? Dan heeft u in sommige gevallen een evenementenvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een festival wilt organiseren. Soms heeft u ook een vergunning nodig als u het evenement op eigen terrein houdt. Hieronder leest u in welke gevallen u wel of geen vergunning nodig heeft.

In alle overige gevallen is hoogstwaarschijnlijk een evenementenvergunning nodig. U kunt zelf ook in de APV bekijken wat er voor uw evenement nodig is.

Inloggen met DigiD Aanvraag evenementenvergunning Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag evenementenvergunning (bedrijf)

Er is geen vergunning of melding nodig voor het evenement, als:

 • het aantal tegelijkertijd aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;
 • het gaat om een ééndaags evenement;
 • het evenement, inclusief op- en afbouw, plaatsvindt 
  • tussen 07.00 uur en 0.00 uur
  • op vrijdag, zaterdag en dagen voorafgaand aan een officiële feestdag tussen 07.00 uur - 01.00 uur
  • op zondag tussen 13.00 uur en 0.00 uur;
 • er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor aanvangstijd van het evenement
 • er een half uur voor het einde van het evenement de muziek en verkoop van dranken en etenswaren wordt gestaakt;
 • er geen alcoholhoudende drank wordt verkocht;
 • er geen standplaats in gebruik wordt genomen;
 • er een organisator aanwezig is.

Voor een evenement dat uitsluitend plaatsvindt in een gebouw of een gedeelte daarvan, mag het aantal tegelijkertijd aanwezigen niet meer bedragen dan 500 personen.

Er is een melding nodig voor het evenement, als:

 • het aantal tegelijkertijd aanwezigen meer bedraagt dan 250 en minder bedraagt dan 500 personen;
 • het gaat om een ééndaags evenement;
 • het evenement, inclusief op- en afbouw, plaatsvindt buiten de tijden die hieronder worden genoemd.
  • tussen 07.00 uur en 0.00 uur
  • op vrijdag, zaterdag en dagen voorafgaand aan een officiële feestdag tussen 07.00 uur en 01.00 uur 
  • op zondag tussen 13.00 uur en 0.00 uur;
 • er muziek ten gehore wordt gebracht voor aanvangstijd van het evenement.
 • een half uur voor beëindiging van het evenement de muziek en verkoop van dranken en etenswaren wordt gestaakt;
 • er een standplaats in gebruik wordt genomen;
 • er alcoholhoudende drank wordt verkocht

De organisator moet de melding uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement hebben ingediend bij de burgemeester. Deze melding moet ingediend worden via een daarvoor vastgesteld formulier.

Meldingsformulier klein evenement. (pdf, 25 KB)

Het doen van een melding is gratis.

Voor het organiseren van een snuffelmarkt is een aparte melding nodig. Meer informatie hierover vindt u via deze link: Snuffelmarkten.

Ontheffingsformulier artikel 35 Alcoholwet (pdf, 403 KB)

Meesturen met ontheffingsformulier artikel 35 Alcoholwet 

 • Kopie geldig legitimatiebewijs verantwoordelijke
 • Kopie SVH-Diploma verantwoordelijke

Voor onderstaande evenementen is een melding gedaan, een evenementenvergunning aangevraagd of afgegeven door de gemeente Dijk en Waard. Aan het overzicht kunnen geen rechten ontleent worden.

Evenementenkalender Dijk en Waard 2023 (pdf, 57 KB)

De burgemeester stelt ieder jaar een evenementenkalender vast voor het volgend kalenderjaar. Dit is van belang vanwege de beschikbare plaatselijke en regionale capaciteit van politie en hulpdiensten.

Voor 1 oktober kan iedereen die van plan is een evenement te organiseren, dit aanmelden bij de gemeente. Download het formulier via de onderstaande knop. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar apv@dijkenwaard.nl.

Aanmelden evenement 2024 (pdf, 46 KB)

De aanmelding betekent dat u de intentie heeft om een evenement te organiseren. Plaatsing van het evenement op de evenementenkalender 2024 betekent niet dat u toestemming heeft het evenement te organiseren. Daarvoor moet u een  evenementenvergunning aanvragen.

Tarieven aanvraag evenementenvergunning
Omschrijving  
Regulier evenement (tot en met 13 punten volgens de risicoscan) € 164,00
Regulier evenement (tot en met 20 punten volgens de risicoscan) € 398,25
Evenement met verhoogde veiligheidsaandacht (tot en met 25 punten van de risicoscan) € 689,95
Evenement met sterk verhoogde veiligheidsaandacht (tot en met 30 punten van de risicoscan) € 4.558,80
Risico evenement (vanaf 31 punten van de risicoscan) € 5.253,00
Wijziging aanvraag op initiatief aanvrager € 94,05

Bovengenoemde tarieven kunt u ook terugvinden in de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023
Zie hiervoor de website lokale regelgeving overheid.​​​​​​​

Voor het gebruik van elektrische voorzieningen worden kosten in rekening gebracht.

U hoeft geen kosten te betalen als uw evenement voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Het gaat om kleinschalige, niet commerciële, buurtgerichte activiteiten.
 • Het evenement wordt georganiseerd door een in de gemeente Heerhugowaard gevestigde sport-, jeugd- of culturele vereniging of een vereniging / instelling met een sociaal-maatschappelijke doelstelling.

U moet het aanvraagformulier ruim voor het te houden evenement hebben ingediend. Hiervoor gelden de volgende termijnen:

 • Evenement categorie A: minimaal 8 weken van tevoren
 • Evenement categorie B: minimaal 19 weken van tevoren
 • Evenement categorie C: minimaal 25 weken van tevoren

Wilt u weten welke geluidsvoorschriften van toepassing zijn op uw evenement?
Daarover staat meer informatie onder artikel 5.4.1.1 Evenementen in de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Dijk en Waard 2023 .

Eerst wordt gekeken of alle informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de aanvraag evenementenvergunning. Dan wordt de aanvraag getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening en aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan benoemt de maximale gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein. De aanvraag moet voldoen aan:

Let op! U moet er zelf op toezien dat het evenement voldoet aan het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit). Zorg dat u op de hoogte bent van de eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld tenten en bak- en braadkramen. Voordat het evenement van start gaat, kan de toezichthouder van de gemeente controleren of aan het Besluit is voldaan. Zo niet, dan moet u ter plaatse maatregelen treffen, of worden onderdelen van het evenement niet opengesteld voor publiek. Voor advies en uitleg over het Besluit kunt u ruim voor de datum van het evenement het contactformulier invullen.

Wegwerkzaamheden kunnen invloed hebben op het organiseren van evenementen. Dit in verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

Op de pagina Werk aan de weg vindt u een overzicht van de belangrijkste wegwerkzaamheden in en rond Dijk en Waard.

Een snuffelmarkt is geen evenement. Een snuffelmarkt is een markt in een gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verkocht. Of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. Hiervoor moet altijd een snuffelmarktvergunning worden aangevraagd.