Evenementenvergunning

Organiseert u een feest of andere activiteit? Dan heeft u in sommige gevallen een evenementenvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een festival wilt organiseren. Soms heeft u ook een vergunning nodig als u het evenement op eigen terrein houdt. Hieronder leest u in welke gevallen u wel of geen vergunning nodig heeft.

In alle overige gevallen is hoogstwaarschijnlijk een evenementenvergunning nodig. U kunt zelf ook in de APV bekijken wat er voor uw evenement nodig is.

Inloggen met DigiD Aanvraag evenementenvergunning Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag evenementenvergunning (bedrijf)

Er is geen vergunning of melding nodig voor het evenement, als:

 • het aantal tegelijkertijd aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen.
 • het gaat om een ééndaags evenement.
 • het evenement, inclusief op- en afbouw, plaatsvindt 
  • tussen 07.00 uur en 0.00 uur
  • op vrijdag, zaterdag en dagen voorafgaand aan een officiële feestdag tussen 07.00 uur - 01.00 uur
  • op zondag tussen 13.00 uur en 0.00 uur
 • er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor aanvangstijd van het evenement.
 • er een half uur voor het einde van het evenement de muziek en verkoop van dranken en etenswaren wordt gestaakt.
 • er geen alcoholhoudende drank wordt verkocht.
 • er geen standplaats in gebruik wordt genomen.
 • er een organisator aanwezig is.
 • er geen weg(en) of gedeelte(n)en langer dan 80 meter wordt afgesloten.
 • er geen (gedeelte van een) gebiedsontsluitingsweg wordt afgezet, zoals aangegeven op de plattegrond behorende bij deze algemene voorschriften voor evenementen.
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m2 per object, met een maximum van 4 objecten per evenement.
 • het maximale geluidsniveau op een afstand van maximaal 7 meter van de opgestelde luidsprekers niet meer bedraagt dan 65 dB(A) en op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen het invallend geluid niet hoger is dan 50 dB(A). In situaties dat de woningen zich op kortere afstand dan 15 meter bevinden, mag het invallend geluid maximaal 55 dB(A) bedragen.

Voor een evenement dat uitsluitend plaatsvindt in een gebouw of een gedeelte daarvan, mag het aantal tegelijkertijd aanwezigen niet meer bedragen dan 500 personen.

Lees hier de algemene voorschriften voor vergunningsvrije en meldingsplichtige evenementen.

Er is een melding nodig voor het evenement, als:

 • het aantal tegelijkertijd aanwezigen meer bedraagt dan 250 en minder bedraagt dan 500 personen;
 • het gaat om een ééndaags evenement;
 • het evenement, inclusief op- en afbouw, plaatsvindt buiten de tijden die hieronder worden genoemd.
  • tussen 07.00 uur en 0.00 uur
  • op vrijdag, zaterdag en dagen voorafgaand aan een officiële feestdag tussen 07.00 uur en 01.00 uur 
  • op zondag tussen 13.00 uur en 0.00 uur;
 • er muziek ten gehore wordt gebracht voor aanvangstijd van het evenement.
 • een half uur voor beëindiging van het evenement de muziek en verkoop van dranken en etenswaren wordt gestaakt;
 • er een standplaats in gebruik wordt genomen;
 • er alcoholhoudende drank wordt verkocht

De organisator moet de melding uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement hebben ingediend bij de burgemeester. Deze melding moet ingediend worden via een daarvoor vastgesteld formulier.

Meldingsformulier klein evenement. (pdf, 25 KB)

Het doen van een melding is gratis.

Voor het organiseren van een snuffelmarkt is een aparte melding nodig. Meer informatie hierover vindt u via deze link: Snuffelmarkten.

Lees hier de algemene voorschriften voor vergunningsvrije en meldingsplichtige evenementen.

Ontheffingsformulier artikel 35 Alcoholwet (pdf, 403 KB)

Meesturen met ontheffingsformulier artikel 35 Alcoholwet 

 • Kopie geldig legitimatiebewijs verantwoordelijke
 • Kopie SVH-Diploma verantwoordelijke

In de beleidsregels ontheffing artikel 35 Alcoholwet Dijk en Waard 2023 vindt u alle regels. Een belangrijke wijziging: de begintijd van de ontheffing ligt nooit voor 12.00 uur.

Voor onderstaande evenementen is een melding gedaan, een evenementenvergunning aangevraagd of afgegeven door de gemeente Dijk en Waard.

Evenementenkalender Dijk en Waard 2024 (pdf, 241 KB)

Tarieven aanvraag evenementenvergunning
Omschrijving  
Regulier evenement, tot 1000 bezoekers per evenement € 67,70
Regulier evenement vanaf 1000 bezoekers per evenement € 414,65
Evenement met verhoogde veiligheidsaandacht (tot en met 25 punten van de risicoscan) € 718,40
Evenement met sterk verhoogde veiligheidsaandacht (tot en met 30 punten van de risicoscan) € 4.746,60
Risico evenement (vanaf 31 punten van de risicoscan) € 5.469,40
Wijziging aanvraag op initiatief aanvrager € 94,05

Bovengenoemde tarieven kunt u ook terugvinden in de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024.
Zie hiervoor de website lokale regelgeving overheid.

Voor het gebruik van elektrische voorzieningen worden kosten in rekening gebracht.

U hoeft geen kosten te betalen als uw evenement voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Het gaat om kleinschalige, niet commerciële, buurtgerichte activiteiten, maximum 500 personen.
 • Het evenement wordt georganiseerd door een in de gemeente Dijk en Waard gevestigde sport-, jeugd- of culturele vereniging / instelling met een sociaal-maatschappelijke doelstelling.

U moet het aanvraagformulier ruim voor het te houden evenement hebben ingediend. Hiervoor gelden de volgende termijnen:

 • Evenement categorie A: minimaal 8 weken van tevoren
 • Evenement categorie B: minimaal 19 weken van tevoren
 • Evenement categorie C: minimaal 25 weken van tevoren

Wilt u weten welke geluidsvoorschriften van toepassing zijn op uw evenement?
Daarover staat meer informatie onder artikel 5.4.1.1 Evenementen in de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Dijk en Waard 2023 .

Eerst wordt gekeken of alle informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de aanvraag evenementenvergunning. Dan wordt de aanvraag getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening en aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan benoemt de maximale gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein. De aanvraag moet voldoen aan:

Let op! U moet er zelf op toezien dat het evenement voldoet aan het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit). Zorg dat u op de hoogte bent van de eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld tenten en bak- en braadkramen. Voordat het evenement van start gaat, kan de toezichthouder van de gemeente controleren of aan het Besluit is voldaan. Zo niet, dan moet u ter plaatse maatregelen treffen, of worden onderdelen van het evenement niet opengesteld voor publiek. Voor advies en uitleg over het Besluit kunt u ruim voor de datum van het evenement het contactformulier invullen.

Wegwerkzaamheden kunnen invloed hebben op het organiseren van evenementen. Dit in verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

Op de pagina Werk aan de weg vindt u een overzicht van de belangrijkste wegwerkzaamheden in en rond Dijk en Waard.

Een snuffelmarkt is geen evenement. Een snuffelmarkt is een markt in een gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verkocht. Of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. U dient een snuffelmarkt altijd te melden bij de gemeente. Op de pagina Snuffelmarkt kunt u dit doen.