Evenementenvergunning

Organiseert u een feest of wedstrijd? Dan heeft u in veel gevallen een evenementenvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een sportwedstrijd, braderie, festival, rommelmarkt, optocht, muziekvoorstelling of buurtfeest organiseert. Soms heeft u ook een vergunning nodig als u het evenement op eigen terrein houdt.

  • Bekijk in de APV of voor uw evenement een vergunning of melding nodig is.
  • Doe de melding of vergunningsaanvraag op tijd door rekening te houden met de behandeltermijn van uw verzoek. Deze termijnen vindt u in de APV.  
  • Wilt u op het evenement tegen betaling alcohol schenken, dan heeft u naast de evenementenvergunning ook een ontheffing artikel 35 Alcoholwet nodig. 

Aanvraagformulier evenementen

Inloggen met DigiD Aanvraag evenementenvergunning Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag evenementenvergunning (bedrijf)

Aanvraagformulier ontheffing artikel 35 Alcoholwet

Meesturen met ontheffingsformulier artikel 35 Alcoholwet 

  • Kopie geldig legitimatiebewijs verantwoordelijke
  • Kopie SVH-Diploma verantwoordelijke

Tarieven aanvraag evenementenvergunning
Omschrijving Eendaags evenement Meerdaags evenement
Minder dan 500 personen € 164,15 € 328,35
Meer dan 500 personen, regulier € 344,90 € 689,95
Meer dan 500 personen, regulier, dat al meer dan 2 jaar wordt georganiseerd. (Zonder externe adviezen) € 258,70 € 517,50
Aandachtevenement, meer dan 500 personen € 689,95 € 1.379,75
Aandachtevenement, meer dan 500 personen, dat al meer dan 2 jaar wordt georganiseerd. (Zonder externe adviezen) € 517,50 € 1.034,85
Wijziging aanvraag op initiatief aanvrager € 94,05  

Voor het gebruik van elektrische voorzieningen worden kosten in rekening gebracht.

U hoeft geen kosten te betalen als uw evenement voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

  • Het gaat om kleinschalige, niet commerciële, buurtgerichte activiteiten.
  • Het evenement wordt georganiseerd door een in de gemeente Heerhugowaard gevestigde sport-, jeugd- of culturele vereniging of een vereniging / instelling met een sociaal-maatschappelijke doelstelling.

U moet het aanvraagformulier ruim voor het te houden evenement hebben ingediend. Hiervoor gelden de volgende termijnen:

  • Evenement categorie A: minimaal 8 weken van tevoren
  • Evenement categorie B: minimaal 19 weken van tevoren
  • Evenement categorie C: minimaal 25 weken van tevoren

Eerst wordt gekeken of alle informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de aanvraag evenementenvergunning. Dan wordt de aanvraag getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening en aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan benoemt de maximale gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein. De aanvraag moet voldoen aan:

Let op! U moet er zelf op toezien dat het evenement voldoet aan het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit). Zorg dat u op de hoogte bent van de eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld tenten en bak- en braadkramen. Voordat het evenement van start gaat, kan de toezichthouder van de gemeente controleren of aan het Besluit is voldaan. Zo niet, dan moet u ter plaatse maatregelen treffen, of worden onderdelen van het evenement niet opengesteld voor publiek. Voor advies en uitleg over het Besluit kunt u ruim voor de datum van het evenement het contactformulier invullen.

Wegwerkzaamheden kunnen invloed hebben op het organiseren van evenementen. Dit in verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

Op de pagina Werk aan de weg vindt u een overzicht van de belangrijkste wegwerkzaamheden in en rond Dijk en Waard.

Een snuffelmarkt is geen evenement. Een snuffelmarkt is een markt in een gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verkocht. Of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. Hiervoor moet altijd een snuffelmarktvergunning worden aangevraagd.