Horeca exploitatievergunning en terrasvergunning

Als u een horecagelegenheid opricht, overneemt of verplaatst heeft u een exploitatievergunning nodig.

  • Een exploitatievergunning is persoonsgebonden.
  • Bij een wijziging in de exploitatie moet er een nieuwe vergunning worden aangevraagd.
  • Het terras maakt onderdeel uit van de exploitatievergunning. Of het terras nu op eigen grond of op dat van de gemeente, u heeft altijd toestemming nodig van de gemeente.
Aanvragen exploitatievergunning horeca (pdf, 48 KB) Wijzigen exploitatievergunning horeca (pdf, 51 KB)

  • Het bestemmingsplan moet toestaan om op de locatie een horecagelegenheid of terras te vestigen.
  • Het terras moet passen binnen het gemeentelijk terrassenbeleid.
  • Er wordt getoetst of de gevraagde horecagelegenheid de woon- en leefomstandigheden in de straat niet negatief/ontoelaatbaar beïnvloedt in het kader van de openbare orde.

Vergunningvrij

Er is geen vergunning nodig als het gaat om een openbare inrichting die zich bevindt in:

  • een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;
  • een zorginstelling;
  • een museum;
  • een bedrijfskantine of – restaurant.

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) maakt het mogelijk om een integriteitscreening uit te voeren bij het aanvragen van bepaalde vergunningen. Volgens ons Bibob beleid maakt een Bibob-toets onderdeel uit van de aanvraag om een horecavoorziening.

Bij uw aanvraag voor een exploitatievergunning horeca moet een van onderstaande Bibob vragenformulieren, volledig ingevuld, worden bijgevoegd.

Een aanvraag om een horecagelegenheid en terras wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Past de aanvraag niet in het bestemmingsplan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Omgevingsvergunning aanvragen

Wordt er in de horecagelegenheid alcohol geschonken? Dan heeft u ook een alcoholwetvergunning nodig. Voor het plaatsen van speelautomaten heeft u een aparte vergunning voor kansspelautomaten nodig.

Kosten exploitatievergunning horecabedrijf
Omschrijving Kosten
Exploitatievergunning horecabedrijf met of zonder terras, per aanvraag € 319,10
Wijziging van exploitatievergunning en/of omvang terras €126,40

De aanvraag van een exploitatievergunning duurt maximaal 8 weken. De gemeente kan het termijn 1 keer met 8 weken verlengen.