Alcoholwetvergunning

Heeft u een (horeca)bedrijf of slijterij en verstrekt u alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Als bedrijf vult u Model A in en als vereniging en stichting vult u Model B in. Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig.

U vraagt een Alcoholwetvergunning aan als u alcoholhoudende drank verstrekt:

 • Tegen betaling
 • In een horeca-inrichting, zoals een café of restaurant
 • Als vereniging of stichting met activiteiten op het gebied van:
  • Recreatie
  • Sport
  • Cultuur
  • Educatie
  • Levensbeschouwing
  • Godsdienst
 • Als u sterke drank verkoopt in een slijterij

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert.

Wat moet ik meesturen?

Voor model A (commerciële instellingen) dient u de volgende zaken mee te sturen:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de leidinggevenden.
 • Ingevuld Bibob-formulier (het juiste Bibob-formulier vindt u op de pagina Horeca exploitatievergunning onder 'Bibob-toets'.
 • Alle gevraagde documenten (in kopie).
 • Uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat betrekking heeft op de horeca-inrichtingen (maximaal 3 maanden oud).

Bekijk het aanvraagformulier Model A (pdf, 52 KB)

Meesturen met aanvraagformulier Model B 

Voor model B (verenigingen en stichtingen) dient u de volgende zaken mee te sturen:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden.
 • Uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud).
 • Kopie van huur-, koop- of pachtcontract.

Bekijk het aanvraagformulier Model B (pdf, 43 KB)

Wijzigen Leidinggevende(n)

Als u al een Alcoholwetvergunning heeft, hoeft u geen nieuwe aan te vragen. U kunt dan een aanvraag doen om een of meer leidinggevenden bij of uit te schrijven op uw vergunning.

Bekijk het Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Model A (pdf, 39 KB)
Bekijk het Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Model B (pdf, 38 KB)

Kosten Alcoholwetvergunning
Omschrijving Kosten
Aanvraag Alcoholwetvergunning € 341,00
Wijziging 1e leidinggevende € 101,15
Wijziging voor iedere extra leidinggevende tot 6 maximaal € 33,30
Aanvraag tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 35 € 102,55

Is (een deel van) het evenement in een horecagelegenheid waarvoor een horecavergunning is verleend? Dan heeft u een tijdelijke ontheffing van de Alcoholwet (Model C) nodig, als:

 • een ander dan de vergunninghouder gebruik maakt van de horecafaciliteiten;
 • de horeca activiteit plaats vindt in een ander of groter deel van het pand;
 • de activiteiten plaatsen vinden buiten de tijden waarvoor vergunning is verleend (in de meeste gevallen zal ook een ontheffing sluitingstijden moeten worden aangevraagd).

Meer informatie over evenementen vindt u op de pagina Evenementenvergunning.

Aanvraagformulier Model C

Voor model C dient u de volgende zaken mee te sturen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs verantwoordelijke
 • Kopie SVH-Diploma verantwoordelijke

Bekijk het aanvraagformulier Model C (pdf, 403 KB)

Met een 'inrichting' bedoelen we de ruimte waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen. Om een Alcoholwetvergunning te krijgen moet in ieder geval worden voldaan aan de gestelde eisen in de Alcoholwet (artikel 8 tot en met 10). Zo moet u o.a. voldoen aan de oppervlakte-eis (artikel 10, lid 2 van de Alcoholwet). Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35m2.

Naast de hierboven genoemde eisen moet ook worden voldaan aan de regels uit het Bouwbesluit 2012.

Vragen

Heeft u vragen over de gestelde eisen aan de inrichting? Neem dan contact met ons op.

Als leidinggevende bent u:

 • minimaal 21 jaar;
 • niet onder curatele gesteld;
 • niet uit de ouderlijke macht ontzet;
 • in het verleden niet strafrechtelijk veroordeeld (afhankelijk van veroordeling en periode);
 • in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne;
 • niet van slecht levensgedrag.

Wijzigingen van leidinggevenden meldt u via een wijzigingsformulier. Stuur dit op naar ons postadres.

Wijziging leidinggevenden Model A (pdf, 39 KB) voor commerciële inrichtingen

Wijziging leidinggevenden Model B (pdf, 38 KB) voor verenigingen en stichtingen

Geluid

Alle horecabedrijven in Nederland hebben te maken met geluidseisen vanwege de Wet milieubeheer. In het Activiteitenbesluit staan regels over hoeveel geluid verschillende soorten bedrijven mogen produceren.

Ga naar de site van Kenniscentrum InfoMil voor meer informatie.

Muziek

Draait u onversterkte muziek? Dan moet u zich houden aan de regels in de APV, artikel 4:5. De bepaling van onversterkte muziek is niet van toepassing op collectieve en incidentele festiviteiten.

Exploitatievergunning

Voor een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig. Ook als u een terras wilt exploiteren bij uw horecazaak. De exploitatievergunning geldt voor alle horecabedrijven; ook bijvoorbeeld snackbars, broodjes- of shoarmazaken en grillrooms.

Overige vergunningen/meldingen

Misschien heeft u ook een van de volgende vergunningen nodig:

 • Als u een kansspelautomaat in uw zaak wilt plaatsen (maximaal 2), dan hebt u hiervoor een aanwezigheidsvergunning nodig. 
 • Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, moet u een milieumelding doen bij de oprichting en bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van uw bedrijf.
 • Organiseert u als horecabedrijf een feest, sportdag of ander festiviteit? En wordt daarbij muziek of geluid geproduceerd boven de geluidsnorm? Dan moet u hier melding van maken.