Geschiedenis Middenweg

Op dit moment werken we aan een herinrichtingsplan voor de Middenweg. De Middenweg is vanuit de historie een belangrijke weg. Heerhugowaard is vanuit de Middenweg ontstaan. De aanwezige cultuurhistorische waarden, kunnen aanknopingspunten bieden voor het herinrichtingsplan zoals bijvoorbeeld de “kilpaden”.

Hoe zijn de kilpaden ontstaan

Het gebied van de Heerhugowaard werd opgedeeld in elf verschillende polders en werd omringt door een ringdijk. De reden hiervoor was dat het waterpeil in de polder nogal verschilde. Het gebied ten westen van de Middenweg, van de huidige Stationsweg tot de rotonde bij de Westtangent, werd de Kilpolder genoemd. Een land dat hoger gelegen lag ten opzichte van het omliggende land werd kil genoemd. In de kilpolder werden kilpaden aangelegd. Aan deze kilpaden werden boerderijen gebouwd. Deze boerderijen zijn allen gesloopt tijdens de bouwopgave in de jaren 60. De aansluiting van kilpaden naar Middenweg zijn nog wel zichtbaar in het stratenpatroon. De Cromhoutstraat markeert de eerste kil, de Van Loonstraat de tweede kil, ongeveer bij de Van Foreeststraat de derde kil en de vierde kil ongeveer aan de Nuyenburglaan. De eerste en tweede kil zijn het best zichtbaar in het huidige stratenpatroon.

Het kan een idee zijn om op bepaalde plekken historische foto’s of informatieborden te plaatsen bij sloten of bijzondere panden. Misschien past een karakteristieke bomenrij in de plannen.

Notitie cultuurhistorie Middenweg (pdf, 930 KB)