Parkeren in Centrumwaard

De afgelopen twee jaar is samen met betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente gewerkt aan planvorming voor Centrumwaard. In maart 2021 is hiervoor door de raad de Gebiedsvisie vastgesteld en in oktober 2021 het Masterplan fase 1. Het Masterplan fase 2 is inmiddels door de raad goedgekeurd. 

Het Masterplan fase 2 is een verdere uitwerking van de gebiedsvisie en een concretisering van de onderwerpen die in Masterplan fase 1 nog niet waren uitgewerkt. Het Masterplan fase 2 bepaalt de voorwaarden waarmee vastgoedeigenaren concrete plannen kunnen maken voor het aanpassen of herontwikkeling van hun pand. Hiermee wordt qua beeldkwaliteit kaders gegeven voor nieuwe bebouwing in het winkelgebied aan het Raadhuisplein, Raadhuisstraat en Middenweg.

Het Masterplan Centrumwaard biedt ruimte en geeft kaders aan vastgoedeigenaren in het winkelgebied Raadhuisplein en Middenweg om te investeren in hun pand. Een aantal partijen is inmiddels met planvorming voor hun pand bezig. Om het autoparkeren goed op te lossen is maatwerk nodig.

Parkeerruimte Centrumwaard

We hebben recent een parkeeronderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat om genoeg parkeerruimte te maken er maatwerkoplossingen nodig zijn.

1. Parkeerbalans

  • Dubbelgebruik van bestaande parkeerplaatsen
  • Parkeren op eigen terrein
  • Maatwerk in het aantal parkeerplaatsen 

2. Blauwe zone uitbreiden

  • Langparkeerders terugdringen
  • Alternatieven aanbieden op loopafstand
  • Vrije parkeerplaatsen bij sportpark De Kabel

3. Fietsen in plaats van met de auto

  • Aantrekkelijk maken voor fietsers
  • Betere stallingsmogelijkheden
  • Oplaadpunten voor e-fietsen

Jaarlijks wordt het parkeeronderzoek en het onderzoek naar het fietsgebruik herhaald. Dit is nodig om de ontwikkelingen te monitoren en eventueel het beleid bij te stellen.