Revitalisering SV Vrone

Het bestaande complex van SV Vrone is verouderd en hoognodig aan vernieuwing toe. Om dit financieel mogelijk te maken moet een zodanige herschikking van de velden plaatsvinden, dat er ruimte ontstaat voor woningbouw. De opbrengsten van de woningbouw zijn (gedeeltelijke) dekking voor de renovatie van het complex, te weten de aanleg van nieuwe velden en de bouw van een nieuw clubgebouw. Hierin worden de kantine, de kleedkamers en de bestuurskamer gehuisvest.

Met de woningbouw wordt tevens tegemoetgekomen aan volkshuisvestelijke doelen van de gemeente. Ook willen wij het bestaande parkeerprobleem oplossen. In maart heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente, de SV Vrone en de omwonenden tot een ontwerp kan komen voor het nieuwe complex, inclusief de woningbouw.

Vervolg

Nu volgt de fase waarin de plannen, in nauw overleg tussen gemeente, omwonenden en SV Vrone, verder worden uitgewerkt en uiteindelijk weer voorgelegd aan de gemeenteraad. Inmiddels hebben er 5 bijeenkomsten plaatsgevonden. Bekijk hier de documenten de hieruit voortgekomen zijn.

Meer informatie

Bekijk hieronder verschillende documenten, waaronder het bestemmingsplan, stedenbouwkundige schetsen en de kwaliteitsnormen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jasper de Boer, via telefoonnummer 072-204 46 55.