Biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over de verscheidenheid aan leven in een gebied. Het omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen. Biodiversiteit is noodzakelijk voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Daarnaast zorgt een groene omgeving voor verkoeling en is aangetoond dat mensen zich er beter door voelen en productiever zijn.

Sterke afname

In Nederland is de variatie in biodiversiteit hard gedaald. Bedreigde soorten zijn sinds 1995 sterk afgenomen, waaronder de broedvogels en dagvlinders. In stedelijk gebieden zijn hun aantallen met 50% achteruit gegaan. Maar ook in agrarisch gebied zijn vogels, zoogdieren en dagvlinders gemiddeld genomen achteruit gegaan.

Groene inrichting

De gemeente werkt hieraan door gebieden groen in te richten, tenzij de ruimte noodzakelijk is voor andere doeleinden. We passen hierbij een variatie aan soorten flora toe om een breder aanbod aan bescherming, voedsel en nest- en verblijfplekken aan te bieden voor fauna.

Wat kunt u doen?

Door uw huis, pand en tuin natuurinclusief in te richten draagt u ook bij aan het herstel van de biodiversiteit. Doe hiervoor inspiratie op en kijk op de onderstaande links.