Meeuwenoverlast

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. Dan beschermen de vogels hun nesten en hun jongen en zijn ze erg luidruchtig. Ook trekken de meeuwen vuilniszakken kapot en kunnen ze schijnaanvallen uitvoeren.

Tips om meeuwenoverlast te voorkomen

Meeuwen zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. Daardoor is het lastig voor de gemeente om overlast goed tegen te gaan. Als bewoner kunt u zelf wél maatregelen nemen om overlast te voorkomen.

  • Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat. Gooi ook geen troep op straat.
  • Voer de meeuwen nooit. Door meeuwen te voeren, leren ze dat er bij mensen eten te krijgen is.
  • Maak het meeuwen lastig om een nest bij u op het dak te maken. Ze maken graag een nest op platte daken. Plaats ijzeren pinnen, metalen draden of netten.
  • Haal oude nesten weg, zodat meeuwen niet opnieuw gaan broeden op dezelfde plek. Doe dit echter alleen voor of na het broedseizoen. Dus vanaf eind augustus tot half april.

Overlast melden

Heeft u overlast van meeuwen? U kunt hierover een melding doen. Kies hierbij voor de categorie 'Overlast dieren'.