Verhuizen binnen en naar Dijk en Waard

Verhuist u binnen of naar Dijk en Waard? Dan moet u een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Maximaal 5 werkdagen na uw verhuizing. U kunt uw verhuizing eenvoudig online aan ons doorgeven. Zorg dat u de juiste bijlagen bij de hand heeft.

Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven voor uzelf en anderen

Het doorgeven van de verhuizing kan door:

 • iemand van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • de ouder, voogd of verzorger voor kinderen tot 18 jaar;
 • ouders voor inwonende kinderen van 18 jaar of ouder;
 • kinderen van 18 jaar of ouder voor inwonende ouders;
 • de curator voor een persoon die onder curatele staat;
 • een gemachtigde met een ondertekend toestemmingsformulier (pdf, 67 KB) (machtiging)

Verhuisdatum

 • U moet binnen 5 dagen na de verhuizing uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Als u de verhuizing na 5 dagen doorgeeft, telt de datum van de aangifte.
 • U kunt de verhuizing 4 weken voor de verhuisdatum doorgeven.
 • Wij verwerken uw verhuizing in de Basisregistratie Personen. U ontvangt via e-mail een bevestiging dat uw verhuizing is verwerkt.

Welke bijlagen moet ik meesturen?

De volgende documenten hebben we nodig om uw verhuizing te verwerken. Deze moet u uploaden wanneer u uw verhuizing online doorgeeft.

 • Ondertekend huur- of koopcontract of bewijs van eigendom
 • Bij antikraak/leegstandsbewaking: oppasovereenkomst of huisbewaringsovereenkomst

Gaat u bij iemand wonen? Dan zijn de volgende documenten nodig:

Gaat u in een zorginstelling wonen? Dan is het volgende document nodig:

 • Een bewijs waaruit blijkt dat u daar gaat wonen. Bijvoorbeeld een document waarin staat dat u in de zorginstelling gaat wonen.

Verhuist u naar een gebied waar een parkeervergunning geldt? Dan heeft u een parkeervergunning nodig. Heeft u de verhuizing online doorgegeven? Dan moet uw verhuisaangifte eerst zijn doorgevoerd. Hierna kunt u pas een parkeervergunning aanvragen of wijzigen.

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. 

Wilt u kans maken op een sociale huurwoning in Dijk en Waard? Schrijft u zich dan in op de site van SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland). Daar staan alle vrijkomende huurwoningen van de woningcorporaties in Noord-Kennemerland. 

Let op! 

Staat u al ingeschreven bij het SVNK en verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan vervalt uw inschrijving zodra u verhuist. Wilt u in de toekomst misschien weer kans maken op een sociale huurwoning? Schrijft u zich dan opnieuw in als woningzoekend bij SVNK. Op deze manier bouwt u direct wachttijd op. Hierdoor kunt u sneller verhuizen als de woning toch niet bevalt of uw persoonlijke situatie verandert.

Inschrijven SVNK

U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Meenemen naar uw afspraak

Neem onderstaande dingen mee naar uw afspraak bij het gemeentehuis:

 • Een geldig identiteitsbewijs. Dit is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Ondertekend huur- of koopcontract of bewijs van eigendom.
 • Bij antikraak of leegstandsbewaking: oppasovereenkomst of huisbewaringsovereenkomst.

Gaat u bij iemand (in)wonen? Dan zijn de volgende documenten nodig:

Gaat u in een zorginstelling wonen? Dan is het volgende document nodig:

 • Een bewijs waaruit blijkt dat u daar gaat wonen. Bijvoorbeeld een document waarin staat dat u in de zorginstelling gaat wonen.