Verhuizen binnen en naar Dijk en Waard

Verhuist u naar of binnen Dijk en Waard? Dan moet u zich inschrijven in de gemeente. Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door, uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuizing. U kunt uw verhuizing eenvoudig online aan ons doorgeven. Zorg dat u de juiste bijlagen bij de hand heeft.

Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven

Wie geeft verhuizing door?

Iedereen van 16 jaar of ouder geeft voor zichzelf de verhuizing door. U kunt ook voor iemand anders de verhuizing doorgeven:

 • Voor uw minderjarig kind (jonger dan 16 jaar), als u de ouder, voogd of verzorger bent. U mag de verhuizing van uw kind doorgeven, maar alleen als u naar hetzelfde adres verhuist
 • Voor uw echtgenoot of geregistreerd partner
 • Voor uw meerderjarige kind (ouder dan 16 jaar), als hij of zij mee verhuist
 • Voor uw ouder, als hij of zij mee verhuist
 • Voor iemand die onder curatele staat, als u curator bent
 • Voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen, als u het hoofd van een zorginstelling bent
 • Voor iemand door wie u bent gemachtigd, met een ondertekend toestemmingsformulier (pdf, 67 KB) (machtiging)

Verhuisdatum

 • Binnen 5 dagen na uw verhuizing moet u uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Als u uw verhuisaangifte later dan 5 dagen na uw verhuizing doet, telt de datum van de aangifte.
 • U kunt uw adreswijziging doorgeven vanaf 4 weken voor uw verhuizing.
 • Wij verwerken uw verhuizing in de basisregistratie personen. Binnen 4 weken is uw verhuizing verwerkt. U ontvangt via e-mail een bevestiging dat uw verhuizing is verwerkt.

Welke bijlagen moet ik meesturen?

De volgende documenten hebben we nodig om uw verhuizing te verwerken. Deze moet u uploaden wanneer u uw verhuizing online doorgeeft.

 • Ondertekend huur- of koopcontract of bewijs van eigendom
 • Bij antikraak/leegstandsbewaking: oppasovereenkomst of huisbewaringsovereenkomst

Gaat u bij iemand wonen? Dan zijn de volgende documenten nodig:

Verhuist u naar een gebied waar een parkeervergunning geldt? Dan heeft u een parkeervergunning nodig. Heeft u de verhuizing online doorgegeven? Dan moet uw verhuisaangifte eerst zijn doorgevoerd. Hierna kunt u pas een parkeervergunning aanvragen of wijzigen.

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. 

Wilt u kans maken op een sociale huurwoning in Dijk en Waard? Schrijft u zich dan in op de site van SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland). Daar staan alle vrijkomende huurwoningen van de woningcorporaties in Noord-Kennemerland. 

Let op! 

Staat u al ingeschreven bij het SVNK en verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan vervalt uw inschrijving zodra u verhuist. Wilt u in de toekomst misschien weer kans maken op een sociale huurwoning? Schrijft u zich dan opnieuw in als woningzoekend bij SVNK. Op deze manier bouwt u direct wachttijd op. Hierdoor kunt u sneller verhuizen als de woning toch niet bevalt of uw persoonlijke situatie verandert.

Inschrijven SVNK

U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken verhuizing

Meenemen naar uw afspraak

Neem onderstaande dingen mee naar uw afspraak bij het gemeentehuis:

 • Een geldig identiteitsbewijs. Dit is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Ondertekend huur- of koopcontract of bewijs van eigendom.
 • Bij antikraak of leegstandsbewaking: oppasovereenkomst of huisbewaringsovereenkomst.

Gaat u bij iemand (in)wonen? Dan zijn de volgende documenten nodig: