Verhuizen binnen en naar Dijk en Waard

Verhuist u naar of binnen Dijk en Waard? Dan moet u zich inschrijven in de gemeente. Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door, uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuizing. U kunt uw verhuizing eenvoudig online aan ons doorgeven. Zorg dat u de juiste bijlagen bij de hand heeft.

Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven

Wie geeft verhuizing door?

Iedereen van 16 jaar of ouder geeft voor zichzelf de verhuizing door. U kunt ook voor iemand anders de verhuizing doorgeven:

 • Voor uw minderjarig kind (jonger dan 16 jaar), als u de ouder, voogd of verzorger bent. U mag de verhuizing van uw kind doorgeven, maar alleen als u naar hetzelfde adres verhuist
 • Voor uw echtgenoot of geregistreerd partner
 • Voor uw meerderjarige kind (ouder dan 16 jaar), als hij of zij mee verhuist
 • Voor uw ouder, als hij of zij mee verhuist
 • Voor iemand die onder curatele staat, als u curator bent
 • Voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen, als u het hoofd van een zorginstelling bent

Verhuisdatum

 • Binnen 5 dagen na uw verhuizing moet u uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Als u uw verhuisaangifte later dan 5 dagen na uw verhuizing doet, telt de datum van de aangifte.
 • U kunt uw adreswijziging doorgeven vanaf 4 weken voor uw verhuizing.
 • U ontvangt via e-mail een bevestiging dat uw aangifte is verwerkt. Als u uit een andere gemeente naar Heerhugowaard komt, kan het langer duren voor uw inschrijving is verwerkt.

Welke bijlagen moet ik meesturen?

De volgende documenten hebben we nodig om uw verhuizing te verwerken. Deze moet u uploaden wanneer u uw verhuizing online doorgeeft.

 • Ondertekend huur- of koopcontract of bewijs van eigendom
 • Bij antikraak/leegstandsbewaking: oppasovereenkomst of huisbewaringsovereenkomst

Gaat u bij iemand wonen? Dan zijn de volgende documenten nodig:

Verhuist u naar een gebied waar een parkeervergunning geldt? Dan heeft u een parkeervergunning nodig. Heeft u de verhuizing online doorgegeven? Dan moet uw verhuisaangifte eerst zijn doorgevoerd. Hierna kunt u pas een parkeervergunning aanvragen of wijzigen.

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. 

U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken verhuizing