Kapvergunning bomen

Wilt u een boom op eigen grond kappen, verplanten of meer dan 20% van de kroon of het wortelgestel snoeien? Of wilt u dat dit gebeurt voor een boom op gemeentegrond? Hieronder vindt u daar meer informatie over.

Boom kappen, verplanten of snoeien op eigen grond

Als de boom op uw eigen grond staat controleert u eerst of een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente gebruikt de volgende regels:

  • Heeft de boom een bijzondere status? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Heeft de boom geen bijzondere status? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

U controleert als volgt of de boom een bijzondere status heeft:

Aanvragen

Bezoek het Omgevingsloket om een omgevingsvergunning aan te vragen als de boom op uw eigen grond staat. In de verordening fysieke leefomgeving leest u meer over de indieningsvereisten en weigeringsgronden van een aanvraag omgevingsvergunning.

Boom kappen, verplanten of snoeien op gemeentegrond

De gemeente kapt alleen bomen bij gevaar voor de omgeving of bij een groot algemeen belang. Lees meer hierover op de pagina Onderhoud aan bomen en struiken.

Aanvraagprocedure

U kunt het verzoek tot het kappen en/of onderhoud aan een boom op gemeentegrond doen via een Melding openbare ruimte.