Visie en beleidskader sociaal domein

De gemeente heeft een visie en integraal beleidskader sociaal domein vastgesteld. Doel van deze visie en beleidskader is om de sociale basis en het netwerk van mensen te versterken. Op die manier worden mensen zelfredzamer en kan er eerder passende hulp dichtbij geboden worden.

In deze visie en beleidskader vindt u de missie, visie en leidende principes van de gemeente Dijk en Waard en deze zijn bepalend voor de uitvoering van al het beleid in het sociaal domein.