Afvalinzameling: veelgestelde vragen

Waarom verandert de afvalinzameling in Dijk en Waard?
Om de inzamelfrequentie voor alle inwoners gelijk te trekken en als motivatie om beter te scheiden en het restafval te verminderen. In Dijk en Waard wordt nog bovengemiddeld veel restafval per inwoner per jaar ingezameld (ruim 200 kg). Hiervan is 175 kg fijn restafval dat via de grijze afvalbak aan huis wordt ingezameld. Uit een analyse van dit fijn restafval blijkt dat 75% als grondstof gescheiden kan worden aangeboden. Grondstoffen worden schaars en zijn waardevol. Oud-papier, gft en PMD zijn als grondstof goed opnieuw te gebruiken. Veel van deze grondstoffen belanden nu nog in het restafval terwijl deze grondstoffen heel goed herbruikbaar zijn. Hoe meer we daarvan scheiden van het restafval, hoe beter het is voor het milieu. 

Wanneer start de gewijzigde inzameling? 
Per 1 januari 2024 voor heel Dijk en Waard.

Welke dag wordt welke afvalbak geleegd?
Als u wilt weten op welke dagen de gemeente het afval in uw wijk komt ophalen, kijk dan in de Afvalwijzer of op www.mijnafvalwijzer.nl. Als u hier uw postcode en huisnummer invoert, ziet u de afvalkalender voor 2024. Tip: zet in de app notificaties aan, dan krijgt u een seintje op uw smartphone als u uw afvalbak aan de weg moet zetten.

Ik maak gebruik van een ondergrondse container of een gedeelde afvalbak. Wat verandert er? 
Voor inwoners die gebruik maken van ondergrondse containers, verandert er niets. Dit geldt ook voor appartementencomplexen. U kunt uw afval kwijt in de ondergrondse container. De gedeelde afvalbak kunt u aan de weg zetten op de dag dat die afvalstroom wordt opgehaald in uw wijk.

Waarom wordt de afvalbak voor de restafval maar een keer in de vier weken geleegd?
De nieuwe inzameling is erop gericht afval te verminderen. De wijziging vraagt om beter afval te scheiden en toe te werken naar de ambitie van 120 kg restafval per inwoner per jaar. Om beter afval te gaan scheiden, is een verandering van de afvalinzameling nodig. De gemeente heeft gekozen om de afvalbak voor restafval minder vaak te legen. Inwoners worden zo gestimuleerd om (nog) beter afval en grondstoffen te gaan scheiden. Ook kan dit een aanleiding zijn om kritisch na te denken over wat voor soort afval u in huis haalt en wat u koopt. 
Er komen steeds meer oplossingen op de markt waarbij je producten koopt die minder restafval produceren dan producten die met veel restafval. Bijvoorbeeld verpakkingen zonder plastic, je eigen boodschappentas of groentezakje meenemen naar de supermarkt en verpakkingen van papier of karton in plaats van verpakkingen van samengestelde materialen die niet te scheiden zijn. Hoe beter u het afval scheidt, des te minder restafval u overhoudt. Daardoor kan het restafval minder vaak opgehaald worden. 

Is inzameling van het restafval eens in de vier weken wel voldoende?
Als u de grondstoffen gft, oud papier en karton en PMD verpakkingen, zoals lege pakken van sap, saus en zuivel en blik, en textiel en glas goed apart houdt, blijft nog maar weinig restafval over. Eens in de vier weken legen van de restafvalbak is dan voldoende. Het zijn ook juist de PMD verpakkingen en lege pakken die veel ruimte innemen, wel 60% van de restafvalbak.

Gaat de bak niet stinken als het restafval eens in de vier weken wordt ingezameld?
Vooral keukenafval (etensresten en schillen) veroorzaakt stankoverlast in de grijze afvalbak. Dit afval hoort in de afvalbak voor gft (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval). Ook luiers en incontinentiemateriaal kunnen stankoverlast geven. Als u de gebruikte luiers en incontinentiemateriaal verpakt in luierzakjes (te verkrijgen bij de supermarkt of drogist), voorkomt u stankoverlast. Ook bestaan er luiersystemen die volle luiers vacuüm verpakt om stank te vermijden.

Passen luiers en incontinentiemateriaal nog wel in de restafvalbak als die eens in de vier weken wordt geleegd?
Als u de grondstoffen gft, oud papier en karton en PMD, pak en blik goed apart houdt, blijft nog maar weinig restafval over. Als u in het bezit bent van een medisch attest, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een extra afvalbak krijgen. Bel de gemeente om een extra afvalbak aan te vragen of regel dit via de Afvalwijzer-app.

Mag ik ook afval in huisvuilzakken aanbieden bijvoorbeeld als mijn afvalbak vol is? 
Met de vuilniswagen kunnen alleen afvalbakken worden leeggemaakt. Huisvuilzakken mogen en kunnen niet worden meegenomen. U kunt uw afval kwijt op het afvalscheidingsstation.

Kan ik in verband met mijn hoeveelheid luiers of incontinentiemateriaal de restafvalbak eens in de twee weken laten legen?
Dat is helaas niet mogelijk. Op verzoek kunt u onder bepaalde voorwaarden een extra afvalbak krijgen. Via de Afvalwijzer vraagt u een extra afvalbak aan. Hierna neemt de gemeente contact met u op.

Wat kost het inzamelen van afval? Gaat de afvalstoffenheffing omhoog? Is dit een verkapte bezuiniging?
Het inzamelen van gescheiden afval heeft een kostenbesparend effect, want restafval verwerken kost steeds meer geld. 
De afvalstoffenheffing gaat over het totaal van kosten en inkomsten, die de gemeente maakt rond de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen. Het is een financieel gesloten systeem. Wanneer door het beter scheiden, minder kosten hoeven worden gemaakt voor verwerking, dan heeft dit effect op de afvalbeheerkosten. Financiële voordelen binnen het afvalbeheer moeten ten goede komen aan inwoners van de gemeente. Dit is ook opgenomen in het Grondstoffenbeleidsplan. 
In heel Dijk en Waard gelden al dezelfde tarieven voor de afvalstoffenheffing per heffingscategorie (eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens) sinds de fusie van 1 januari 2022. Deze verandert nu niet. De service van ophalen was alleen nog niet gelijkgetrokken. 
Een verlaging van de afvalstoffenheffing is uiteraard wenselijk maar niet te garanderen, aangezien de hoogte van de afvalstoffenheffing van meerdere zaken afhankelijk is, dan alleen de inzamelfrequentie.

Wie maakt de afvalbak schoon? 
Schoonhouden van de afvalbak is een eigen verantwoordelijkheid. Met groene zeep, een bezem en heet water krijgt u uw kliko weer goed schoon.

Op welke plaats bied ik de afvalbakken aan voor inzameling?
U kunt afvalbakken op dezelfde plaats neerzetten als u gewend was. De aanbiedplaatsen van huishoudelijk afval veranderen niet. De afvalbakken worden geleegd tussen 7.00 en 17.00 uur. Bekijk in de Afvalwijzer wanneer uw bak wordt geleegd.

Waar en hoe moet ik mijn afvalbak buiten zetten? 
U dient uw afvalbak op de dag buiten te zetten die in de afvalkalender staat aangegeven. De afvalbakken moeten worden aangeboden op een verzamelplek, met het handvat en de wielen van de weg afgekeerd. De rolcontainers moeten aan de zijkant 15 centimeter van elkaar af worden geplaatst. 
De afvalbak mag niet zo vol zijn dat het deksel van de bak niet meer dicht kan. 
U dient uw afvalbak op de dag van leging om uiterlijk 07.00 uur aan te bieden op de opstelplaats.  

Waarom is het belangrijk om de bak op de goede manier neer te zetten voor leging? 
Als u de instructie volgt, kan de vrachtwagen er goed bij. Dit voorkomt dat de chauffeur de cabine moet verlaten om afvalbakken juist neer te zetten. Dat vertraagt de inzameling en belemmert de doorstroming van het verkeer. 

Waar vind ik de nieuwe afvalkalender?
Het actuele ophaalschema kunt u vinden op www.mijnafvalwijzer.nl en in de app Afvalwijzer. 

Moet ik mijn afvalbak op een andere locatie aanbieden?
Nee, de opstelplaatsen veranderen niet. U kunt uw afvalbak op de plek aanbieden zoals u gewend bent.

Wordt mijn afvalbak op het gebruikelijke tijdstip geleegd? 
U dient uw afvalbak op de dag van leging om uiterlijk 07.00 uur aan te bieden op de opstelplaats.  

Wat moet ik doen als mijn afvalbak gestolen of zoekgeraakt is?
U kunt in de Afvalwijzer een nieuwe afvalbak aanvragen. Na uw aanvraag neemt de gemeente contact met u op.

Waar kan ik terecht met vragen over het legen van de afvalbakken?
U kunt tijdens openingsuren contact opnemen met de gemeente.

Ik woon in hoogbouw, waarom kan ik geen afval scheiden?
Veel van het huishoudelijk afval kan ook bij hoogbouw worden gescheiden. Denk daarbij aan het scheiden van glas, papier en karton, textiel en andere misschien minder vaak voorkomend afval als batterijen en elektronische apparaten. Via het afvalinzamelpunt in uw wijk kunt u veel afval gescheiden inleveren. En anders kunt u dit naar het afvalscheidingsstation brengen.
Het afval uit de ondergrondse containers bij uw woning wordt via een ander proces verwerkt dan het afval uit de leging van huis-aan-huis afvalbakken. Zo wordt het PMD uit het restafval gehaald via nascheiding bij HVC.

Ben ik verplicht om mijn afval te scheiden?
Ja, volgens de Afvalstoffenverordening mag u de huishoudelijke afvalstoffen niet anders aanbieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening of het betreffende afvalscheidingsstation. Bovendien is het ‘verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel of deze inzamelvoorziening is bestemd’. Dat betekent dat u de inzamelmiddelen (uw afvalbakken) voor restafval en grondstoffen op de juiste manier moet gebruiken.

Vragen?

Is uw vraag nog niet beantwoord of heeft u een andere vraag? Stuur uw e-mail naar post@dijkenwaard.nl.