Reclamevergunning

Reclame heeft als doel uw bedrijf zichtbaar en vindbaar te maken. Voor het plaatsen van reclame heeft u meestal een vergunning nodig. Deze omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket. Reclames zijn altijd ondergeschikt aan het gebouw. De maat van de reclame is in verhouding met:

 • de reclame en het terrein;
 • het gebouw en de gevel;
 • de verdeling van de gevel.
Reclamevergunning aanvragen

Op de website van Omgevingsloket kunt u ook een papieren aanvraagformulier uitprinten. Stuur dit op naar ons postadres ter attentie van de afdeling Omgevingsvergunning.

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. De omgevingsvergunning kan uit meerdere activiteiten bestaan. De legeskosten van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen het totaalbedrag.

Bezoek voor meer informatie de pagina Kosten omgevingsvergunning.

Permanente reclames op eigen terrein zijn geregeld in de nota ruimtelijke kwaliteit. Hierin staan regels over reclames op de gevel en vrijstaande reclames, zoals zuilen, op het perceel. Het ene gebied ervaart meer overlast van reclames dan het andere. Woonwijken hebben bijvoorbeeld meer bescherming nodig dan een bedrijventerrein. Daarom is Dijk en Waard in verschillende gebieden verdeeld.

Per deelgebied zijn er eigen regels voor vergunningsplichtige- en vergunningsvrije reclames. In alle deelgebieden gelden de algemene regels zoals ontoelaatbare reclames.

Een kleine reclame die weinig invloed heeft op de architectuur van het pand kan meestal vergunningsvrij worden aangebracht.

Des te groter de reclame des te meer deze reclame invloed heeft op de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw en de omgeving. Grotere reclames zijn wel degelijk mogelijk, als ze maar in verhouding zijn met de architectuur van het pand. Hiervoor dient altijd een vergunning aangevraagd te worden.

Reclame onmiddellijk achter ramen of deuren

Reclame onmiddellijk achter ramen of deuren, met uitstraling naar buiten, wordt als reclame-uiting aangemerkt.

Reclame in de nabijheid van woningen

Reclame mag geen lichthinder of overlast veroorzaken in nabijgelegen woningen. Per geval wordt bepaald wanneer de lichtsterkte moet worden verminderd en/of tussen 22:00 uur en 07:00 uur de verlichting van het reclameobject geheel uitgeschakeld moet zijn.

Wilt u een tijdelijke reclame plaatsen? Dit zijn bijvoorbeeld driehoeksborden, posters, spandoeken en andere mobiele en verplaatsbare reclames.

Voor deze reclamevoering is een aparte vergunning of toestemming van de gemeente nodig. Kijk hiervoor op de pagina's Tijdelijke reclame of bij Evenementen.

In alle deelgebieden is de volgende reclame niet toegestaan:

 • Reclame die niets te maken heeft met de activiteit in of rond het pand, waaronder reclame voor derden (uitzondering:  sponsorreclame op sportterreinen is onder voorwaarden toegestaan).
 • Opsomming van meerdere producten en activiteiten. Dit om wildgroei van reclame te voorkomen.
 • Reclames geplaatst in de goot of op het dak.
 • Reclame die boven het boeiboord of dakrand van het gebouw uitsteekt. (uitzondering: losse letters onder voorwaarden toegestaan bij Centrumgebieden en Bedrijventerreinen).
 • Vlaggenmasten op daken van gebouwen.
 • Reclame die het uitzicht vanuit de aangrenzende gebouwen belemmert.
 • Lichtreclame met knipperend licht.
 • Daglichtreflecterende reclame.
 • Mechanisch bewegende reclame, lichtreclame met veranderend licht, lichtkranten en LED-schermen met bewegende beelden of teksten. (Uitzondering: alleen onder voorwaarden toegestaan in besloten gebieden zolang deze geen hinder voor omliggende woningen en bedrijven veroorzaken en de verkeersveiligheid is gewaarborgd).
 • Screens met permanente reclame op een hek of erfafscheiding.
 • Voor commerciĆ«le reclame en andere uitingen die niet dienstbaar zijn aan het doel van de weg wordt, binnen de beheergrens van de weg en op een afstand van 13 meter van die grens, geen vergunning verleend.