Bodemkwaliteit en bodembescherming

Bodemonderzoek is soms nodig voor:

  • de aanvraag van een omgevingsvergunning
  • grondtransacties
  • wanneer de gemeente denkt dat de bodem vervuild is
Bodeminformatie opvragen

Een bodemonderzoek wordt in de regel uitgevoerd door een erkend milieuadviesbureau. De afdeling Vergunningverlening Toezicht en Handhaving legt het rapport voor aan de Omgevingsdienst waarna wordt bepaald of u op de grond mag bouwen. Of u op de grond mag bouwen wordt niet alleen bepaald aan de hand van de bodemgesteldheid maar is ook afhankelijk van het bestemmingsplan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Bestemmingsplan inzien.

Ernstige bodemverontreiniging wordt gemeld aan de provincie Noord-Holland. Het saneringsplan dat moet worden opgesteld, beoordeelt de provincie op ernst en urgentie.

U mag vervuilde grond niet zelf afvoeren en storten, dit moet een gecertificeerd bedrijf doen. De gemeente heeft hierin een controlerende taak. Neem daarom eerst telefonisch contact op met de gemeente.

Schone grond mag u afgraven en verplaatsen. De grond kunt u afvoeren naar een bedrijf dat de grond kan verwerken, zoals G.P. Groot. Dit bedrijf kan u vragen om een bodemonderzoek, als bewijs dat de grond inderdaad schoon is.

Een ondergrondse olietank die u niet meer gebruikt, moeten worden gesaneerd. Er wordt onderzocht of er eventuele bodemverontreiniging door lekkage is ontstaan. Is dat het geval, dan moet de bodem op voorgeschreven wijze gesaneerd worden.

Een gecertificeerd bedrijf moet de tank verwijderen en de bodem saneren. Het bedrijf dat de olietank verwijdert moet dit vooraf bij de gemeente aangeven. Na de verwijdering moet een verschrotingscertificaat van de tank worden overlegd.