Kanaalpark Dijk en Waard

Langedijk en Heerhugowaard zijn vanaf 1 januari 2022 samen de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Waar het kanaal Alkmaar – Omval – Kolhorn de grens vormde tussen beide gemeenten, ligt het kanaal nu in het geografische hart van Dijk en Waard. Dat biedt een unieke aanleiding om het gebied grenzeloos aan elkaar te smeden.

Een verbindend geheel

In het gebied rondom het kanaal komen plannen, ideeën en ontwikkelingen samen. Denk aan het Stationsgebied, Westpoort, Stadshart, Westdijk, toekomst voor het Museum BroekerVeiling, Havengebied Broek op Langedijk en het Oosterdelgebied. Een verbindend geheel waar handelsroutes elkaar vroeger kruisten. Een gebied waar geschiedenis ligt. Een gebied dat iets zegt over de identiteit van gemeente Dijk en Waard.

Gebiedsvisie

De gemeenteraad heeft de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard (pdf, 13 MB) in september 2022 vastgesteld. De visie is een overkoepelend ruimtelijk plan waarin thema’s als recreatie, natuurontwikkeling, cultuurhistorie en economie in zeven verhaallijnen zijn verwerkt. 

Het Kanaalpark is een bijzonder gebied met een rijke historie. De gemeente wil dat het gebied in de toekomst veel te bieden heeft  voor wie rust zoekt of juist gezelligheid wil. Goede verbindingen tussen verschillende plekken, sferen en woongebieden vergroten de bereikbaarheid.

De visie gaat over ontwikkelingen en projecten die pakweg de komende 20 jaar gaan spelen. De vaststelling van de visie is geen eindpunt, maar juist het begin van nieuwe initiatieven, met en voor inwoners. 

De ambities (en opgaven) voor de toekomst zijn in de Gebiedsvisie verwoord. De gemeente werkt nu aan een uitvoeringsplan, dat naar verwachting begin 2023 wordt afgerond. Ook dit plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bekijk het filmpje over de gebiedsvisie

Op 18 november en 6 december zijn er online bijeenkomsten gehouden met omwonenden en andere belanghebbenden over het Kanaalpark. Deze bijeenkomsten hadden de volgende thema's:

  • Rust en groen
  • Levendigheid en voorzieningen
  • Verbinding centraal

Was u niet bij de bijeenkomst op 6 december? Het beeldend verslag kunt u downloaden (pdf, 10 MB).

Was u niet bij de bijeenkomst op 18 november? De samenvatting op hoofdlijnen kunt u downloaden (pdf, 175 KB).

Ter inspiratie kunt u hier kaartjes downloaden (pdf, 11 MB). Deze kaartjes geven een beeld van mogelijkheden in het gebied en kunnen aanleiding zijn tot een gesprek. Wat spreekt u aan? Wat past in dit gebied rond het kanaal? Wat vindt u totaal niet wenselijk? Mist u nog ideeën of beelden?

Vragen?

Heeft u vragen over het project ‘Grenzeloos Dijk en Waard, opmaat naar een gebiedsvisie (Kanaalpark)’. Stuur ons dan een e-mail.