De Oostrand: ontwikkeling woon- en werkgebied

De Oostrand van Noord- en Zuid-Scharwoude verandert de komende jaren in een woon-, werk-, natuur- en recreatiegebied. Er komen woningen bij in verschillende soorten en maten. Zo kunnen we voldoen aan de enorme vraag naar woningen. Er zijn kansen om bedrijventerrein De Wuyver om te vormen naar een woon-werkgebied. Door wonen en werken te mixen en voorzieningen toe te voegen ontstaat een levendige en prettige omgeving. Daarnaast staat een uitstekende verbinding met de omgeving centraal, met goed uitgedachte verkeersroutes. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden ontwikkelen we stap voor stap een waardevolle locatie die aantrekkelijk, duurzaam en bereikbaar is. 

Waar

De Oostrand is het gebied tussen de Oostelijke Randweg en het Kanaal Alkmaar-Kolhorn en de Langebalkweg in het zuiden en Provinciale weg in het noorden. 

Wanneer

Najaar 2022: meedenken over gebiedsvisie en ontwikkelplan

Bureau Inbo maakt een analyse van het gebied en helpt bij het maken van een ontwikkelplan voor de Oostrand. Hoe krijgen de functies wonen, werken, recreëren en natuurontwikkeling een plek in de Oostrand? De gemeente organiseert bijeenkomsten en mogelijkheden voor inwoners om mee te denken over wonen en recreëren in de toekomstige Oostrand van Noord-Zuid Scharwoude.

Eind 2022: besluiten ontwikkelplan

De gemeente wil aan het einde van het jaar het ontwikkelplan klaar hebben. Zodat college en gemeenteraad er een besluit over kunnen nemen.

Verslag participatie proces

Op 12 september 2022 live en 20 september (digitaal) waren de eerste in een reeks van gesprekken van de gemeente met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden over de gebiedsvisie en het ontwikkelplan. We gingen in gesprek met elkaar aan de hand van 8 particpatiepanelen (zie kopje 'Plannen en publicaties'). Het doel was om te peilen welke ideeën aanspreken en of er initiatieven zijn die meegenomen kunnen worden in de gebiedsvisie en het ontwikkelplan. Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt wat later op deze pagina zal worden gepubliceerd. De resultaten van de gesprekken worden ook meegenomen in een concept-ontwikkelplan, wat in november 2022 breed besproken wordt. Gesprekken met de woningcorporaties, de provincie en het hoogheemraadschap worden nu gepland. De eerste ideeën zullen ook verder besproken worden met de verenigingen en ondernemers in de Oostrand. Lees ook het artikel 'Herontwikkeling Oostrand moet wonen, werken en recreatie gaan combineren.' Dit geeft een indruk van de bijeenkomst.

Wat verandert er voor mij?

Niets, u kunt blijven wonen en werken in het gebied. Als u aangeeft kansen te zien gaan wij met u in gesprek.

Vragen?

Heeft u nog andere vragen? Stuur ons dan een mail.