Digitale verbeelding van woning aan de Deimoslaan

De Frans: transformatie naar woon-werkgebied

Samen met ondernemers en inwoners wil de gemeente belangrijke werklocaties toekomstbestendig maken. Eén van deze locaties is bedrijventerrein De Frans. Het terrein is toe aan een opknapbeurt. Ondernemers, inwoners en de gemeente wisselen met elkaar ideeën uit over vernieuwing en inrichting van De Frans.

Er is een enorme vraag naar woningen. De gemeente wil in Dijk en Waard 10.000 woningen bouwen tot 2030. Een deel van deze woningen kan op De Frans worden gebouwd. Door wonen en werken te mixen komt er ruimte bij om extra woningen te bouwen. Daarnaast voegt de komst van woningen levendigheid toe aan de werklocatie. Hierdoor wordt het een inspirerende omgeving voor ondernemers, waar ook na 5 uur nog iets te beleven valt. In het gebied zijn al voorzieningen aanwezig, zoals scholen en zorginstellingen. Door het gebied te vernieuwen kunnen we het omvormen naar een prettige omgeving met een levendige mix van wonen en werken. 

Proeftuin

De gemeente maakt voor De Frans een gebiedsvisie en een ontwikkelstrategie. De gebiedsvisie moet antwoord geven op de vraag wat we willen waarmaken in de uiteindelijke situatie. De ontwikkelstrategie geeft antwoord op hoe we dat gaan doen. 

Het is de bedoeling dat gemeente, eigenaren en initiatiefnemers hiervoor samen een route uitstippelen. We houden er rekening mee dat we onderweg ervaringen op doen waarvan we leren. De transformatie van De Frans noemen we daarom een Proeftuin. 

Waar

Bedrijventerrein De Frans ligt tussen de spoorlijn en de Westtangent, vanaf de Titanialaan tot aan de Van Noordwijklaan. Het gebied ligt vlakbij het station van Dijk en Waard.

Wanneer

De transformatie van De Frans zit op dit moment in de ontwikkelfase, er is nog niets concreet. De gemeente wil vanaf nu De Frans als gebied aantrekkelijker maken en ontwikkelen. De komende tijd wil de gemeente samen met bewoners en ondernemers komen tot een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie. Er zijn 2 drukbezochte informatiebijeenkomsten geweest, waar heel veel goede ideeën uit zijn gekomen.

Versnellingslocaties

Er zijn nu al verouderde bedrijfsgebouwen die plaatsmaken voor woningbouw. Deze plannen hebben nu nog betrekking op afzonderlijke kavels. Dit zijn plekken die in 2019 zijn aangewezen als versnellingslocaties (in de voormalige gemeente Heerhugowaard). Het eerste plan (Deimoslaan 1-5) is al onherroepelijk en kan worden gerealiseerd.

Planning

Initiatieffase – mei tot en met juli 2022

Inventarisatie van belangen op basis van bijeenkomsten, individuele gesprekken met eigenaren en initiatiefnemers en interne sessies: analyse van doelgroepen en specifieke ondernemers, inwoners en instellingen.

Definitiefase – oktober 2022

Vastleggen van intenties. Afspraken maken met eigenaren en initiatiefnemers.

Ontwerpfase - september tot en met december 2022

Uitvraag gebiedsvisie en ontwikkelstrategie. Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor de opdracht van procesbegeleiding en opstellen gebiedsvisie en ontwikkelstrategie.

Voorbereidingsfase - januari tot en met juni 2023
  • Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie.
    • Collegebesluit in april 2023 en vaststelling in de gemeenteraad in juni 2023. 
  • Vastleggen van afspraken met eigenaren en initiatiefnemers.
    • Collegebesluit in juni 2023.
Realisatiefase - vanaf april-juni 2023

Stedenbouwkundige uitwerking per deelgebied.

De transformatie van De Frans zit op dit moment in de ontwikkelfase. Het hele proces duurt een aantal jaren. Hierboven ziet u een globale planning.

Wat houdt de transformatie in? 

De gemeente wil van het bedrijventerrein De Frans een aantrekkelijke en toekomstbestendige woon- en werklocatie maken. 

Hoe lang gaat de transformatie duren?

Het traject gaat jaren duren. Op de website staat een globale planning. 

Wat zijn versnellingslocaties voor woningbouw?

Er zijn nu al verouderde bedrijfsgebouwen die plaatsmaken voor woningbouw. Deze plannen hebben nu nog betrekking op afzonderlijke kavels. Dit zijn plekken die in 2019 zijn aangewezen als versnellingslocaties (in de voormalige gemeente Heerhugowaard). Het eerste plan (Deimoslaan 1-5) is inmiddels onherroepelijk en kan worden gerealiseerd.

Hoeveel woningen worden op De Frans gebouwd? 

Dit hangt af van de plannen die worden ontwikkeld. Naar verwachting kunnen op De Frans ruim 400 woningen worden gebouwd. Dijk en Waard heeft de ambitie om 10.000 woningen te bouwen tot 2030. Een deel van deze ambitie kan op De Frans worden gerealiseerd.

Waarom wordt het proces een proeftuin genoemd? 

De route van de herontwikkeling wordt samen met de vastgoedeigenaren en andere partijen uitgestippeld. In dit traject is ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Daarom beschouwt de gemeente het transformatieproces als een proeftuin.

Er zijn toch niet alleen bedrijven gevestigd op De Frans? 

Dat klopt. Ook zorg en onderwijs zijn belangrijke functies in het gebied. Denk aan verzorgingstehuis Zuyder Waert, het Trinitas College en het Clusius College. De bedrijven horen vooral tot het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarnaast zijn er ook nog andere functies gevestigd, zoals een kinderdagverblijf, een dansschool en een asielzoekerscentrum.

Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de plannen voor De Frans? Stuur ons dan een mail

Heeft u liever telefonisch contact of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Cynthia Kootker, projectleider De Frans: 072-57 55 169.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Dat kunt zich aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief over De Frans. Laat uw e-mailadres achter via onderstaande knop. 

Nieuwsbrief De Frans in uw mailbox